Din kompletta installationspartner

Assemblin har lång erfarenhet av alla typer av fastighets- och infrastrukturprojekt. Vi vet att alla byggprojekt är unika, samtidigt som de idag förenas av en allt större installationstäthet och teknisk komplexitet. Det ställer höga krav på alla parter i ett projekt.

Vi är ett komplett installationsbolag, som utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i stora och små projekt. Vår styrka är vår lokala närvaro, som vi kombinerar med det stora bolagets kompetens och utvecklingsmuskler.

Samordnade installationslösningar eller specialistkompetens

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och servicebolag. Vi har den styrka och kompetens som krävs för att kunna ta helhetsansvar för planering, installation samt service av alla tekniska system i ett fastighets- eller infrastrukturprojekt. I dessa samordnade uppdrag spelar våra kvalificerade och erfarna projektledare en avgörande roll.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i samverkansformen partnering, där vi kan bidra med vår expertis och breda erfarenhet inom installation och konstruktion. Ni har som partner direkt tillgång till vår projektekonomi via inloggning till våra affärssystem. 

Självklart kan vi också erbjuda specialistkompetens inom något eller några av våra tjänsteområden. Vi är en engagerad och ansvarstagande samarbetspartner, med målsättningen att alltid hitta den mest optimala lösningen för våra uppdragsgivare. Vi är bra på det vi gör, och inget uppdrag är för litet eller stort för oss.

En engagerad samarbetspartner med värdeskapande lösningar

Vi bevakar löpande marknadsutvecklingen och har koll på den senaste tekniken. Vi har också god kunskap om krav som nya lagar, olika branschstandards och certifikat ställer. Vi tar ett långtgående ansvar för funktion, kvalitet och effektivitet, och arbetar säkert enligt beprövade metoder.

Vårt mål är att i nära samverkan med våra uppdragsgivare skapa effektiva, värdeadderande och långsiktigt hållbara installationslösningar, som bidrar till att minimera projektkostnaderna och riskerna i byggprojektet. Samtidigt har vi alltid projektets hela livscykel i fokus. Vi är en engagerad partner, som inte nöjer oss förrän vi hittat den bästa lösningen för varje uppdrag.

Grön fastighetsteknik

Energieffektiva lösningar

Smarta byggnader

Exempel på våra tjänster

El

 • Alla typer av elinstallationer från svagström till högspänning
 • Konstruktion och installation alla typer av tele- och datanät
 • Installation av brandlarm, inbrottslarm och CCTV (videoövervakning)
 • Installation av passersystem             
 • Alla typer av service inom el, data/tele och larm

Värme och sanitet

 • Energioptimering
 • Konstruktion och installation värme- och kylanläggningar
 • Arbeten med fjärrvärmeanläggningar
 • Installation av brandskydd (sprinklers)
 • Service och underhåll på sprinklers-, värme- och kylanläggningar

Ventilation

 • Konstruktion och installation av ventilations- och kylanläggningar 
 • Service och underhåll på ventilations-, värme- och kylanläggningar
 • Energioptimering

Automation

 • Projektering och installation av alla typer av fastighetsautomation
 • Alla typer av service inom automation