Samordnade, multidisciplinära installationsprojekt

Vi blir klokare tillsammans. I multitekniska installationsprojekt kommer vår breda specialistkompetens bäst till sin rätt, och vi åtar oss därför gärna ett samordnat ansvar för alla tekniska installationer.

I multidisciplinära projekt tar vi ansvar för att samtliga installationer i ett byggprojekt genomförs på ett effektivt sätt. Vi säkerställer att gränsdragningslistor, inköpsplanering, upphängning och leveranser koordineras och optimeras vilket ger en effektiv och säker produktionsprocess.

Stora fördelar med multidisciplinära installationsprojekt

Vi får allt fler förfrågningar på samordnade, multidisciplinära installationsuppdrag. För våra kunder innebär det flera fördelar:

  • Enkelt och besvärsfritt med ett kontrakt för alla installationer
    Som en helhetsleverantör fungerar vi som en kvalificerad samarbetspartner med en kontakt för alla installationer. Vi tillsätter en installationssamordnare som blir ditt huvudombud och som säkerställer koordinering av exempelvis tidplan och avvikelser, vilket innebär betydligt färre möten för dig som beställare och förenklar förenklar fakturahanteringen.

  • Minskad suboptimering och ökad effektivitet
    Vi tar fullt ansvar för hela leveransen vilket inkluderar gränsdragningslistor och inköpsplanering, och garanterar att inget faller mellan stolarna. Att anlita ett installationsbolag som behärskar och tar ansvar för alla teknikområden innebär att vi får full kontroll över produktionen och kan samordna våra resurser vilket minskar risk för suboptimering och ger en mer kostnadseffektiv produktion. 

  • Minskad risk och bättre överblick
    I multidisciplinära uppdrag kan du skriva ett kontrakt för samtliga teknikområden. Vi tar fullt ansvar för alla installationer vilket minimerar dina risker. En annan fördel är att vi kan tillhandahålla en gemensam uppföljning, vilket ger dig bättre överblick över produktionen och ekonomin.

En engagerad och ansvarstagande samarbetspartner

Med Assemblin får du en professionell och pålitlig samarbetspartner. Vårt arbete anpassas alltid till våra kunders önske­mål och behov, men i alla våra uppdrag tar vi ett långtgående ansvar för funktion, kva­litet och effektivitet, och vi arbetar säkert enligt beprövade metoder. Vi arbetar också med omsorg om vår omvärld och försöker vara varsamma om de resurser vi använder och beakta den påverkan på samhället och miljön som vi orsakar. Vi har en stark lokal förankring men förenas av gemensamma värderingar och uttryckliga minimistandarder i viktiga frågor som affärsetik, arbetsmiljö och säkerhet, inköp och leverantörstyrning, riskhantering, miljö och klimat samt jämställdhet och mångfald.

Mer information om multidisciplinära projekt och referensuppdrag

Assemblin är idag en av de få aktörer som kan ta ansvar för att samordna de tekniska installationerna i stora, komplexa projekt, både som underentreprenör och i partneringprojekt. Samtidigt jobbar vi gärna tillsammans även i mindre projekt. Vill du veta mer, kontakta gärna någon av våra regionchefer.

Kontakta våra experter