Alla uppdrag är lika spännande

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och servicebolag. Vi har lång erfarenhet av tekniska system för alla typer av miljöer, och vet vad som krävs för ett bra resultat. Vi är en engagerad samarbetspartner, som brinner för att skapa väl fungerande lösningar - och nöjda kunder.

Våra kunder finns i en mängd olika branscher, och merparten av våra kunder är små och medelstora företag. För mindre företagare och privatpersoner erbjuder vi flera tjänster inom el, värme och sanitet, och i viss utsträckning även inom ventilation. Vår styrka är vår lokala närvaro, som vi kombinerar med det stora bolagets kompetens och utvecklingsmuskler.

Du har utmaningarna. Vi har lösningarna.

Vi har flera generationers erfarenhet, och vet att förutsättningarna och behoven alltid är olika. Det gör att vi måste hitta unika lösningar för varje kund, vilket gör alla jobb lika spännande och varje uppdrag till en utmaning. Litet som stort.

Samordnade lösningar eller specialistkompetens

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och servicebolag. Vi har den styrka och kompetens som krävs för att kunna ta helhetsansvar för planering, installation samt service av alla tekniska system i ett fastighets- eller infrastrukturprojekt. I dessa samordnade uppdrag spelar våra kvalificerade och erfarna projektledare en avgörande roll. Självklart kan vi också erbjuda specialistkompetens inom något eller några av våra tjänsteområden.

En ansvarsfull och värdeadderande installations- och servicepartner

Vi bevakar löpande marknadsutvecklingen och har koll på den senaste tekniken. Vi har också god kunskap om krav som nya lagar, olika branschstandards och certifikat ställer. Vi tar ett långtgående ansvar för funktion, kvalitet och effektivitet, och arbetar säkert enligt beprövade metoder.

Vårt mål är att i nära samverkan med våra uppdragsgivare skapa funktionella, stabila och långsiktigt hållbara lösningar av god kvalitet. Vi är en engagerad och ansvarstagande samarbetspartner, som brinner för att hitta den optimala lösningen för varje uppdrag.

Exempel på våra tjänster

El

 • Alla typer av elinstallationer                                                                        
 • Installation alla typer av tele- och datanät                
 • Installation av brandlarm, inbrottslarm och CCTV (videoövervakning)                    
 • Alla typer av service inom el, data/tele och larm

Värme och sanitet

 • Energioptimering
 • Installation av värme- och kylanläggningar                                            
 • Arbeten med fjärrvärme samt alla typer av arbeten med rördragning och sanitet
 • Installation av brandskydd (sprinklers)
 • Service och underhåll på sprinkler, ventilations-, värme-, sanitets- och kylanläggningar

Ventilation

 • Konstruktion och installation av ventilations- och kylanläggningar 
 • Service och underhåll på ventilations-, värme- och kylanläggningar
 • Energioptimering