Kvalificerade tekniklösningar för logistikfastigheter och stora lagerutrymmen

Assemblin är en av Nordens ledande specialister inom fastighetsservice och installation med branschledande kompetens när det gäller utformning och installation av tekniska system i logistikfastigheter.

Stor erfarenhet av lager och logistikfastigheter

Mycket av den löpande verksamheten i en modern logistikfastighet är idag automatiserad vilket ställer höga krav på de fastighetstekniska lösningarna. Assemblin är en av de få aktörerna som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna ta helhetsansvar för planering, installation och service av alla de tekniska system som krävs för att din verksamhet ska kunna fungera störningsfritt och effektivt. Med oss som partner behöver du inga ytterligare konsulter – våra erfarna projekterings- och projektledare hjälper dig med installationerna från ax till limpa.

Under de senaste åren har vi ansvarat för installationerna i flera logistikfastigheter för flera användningsområden såsom stapelvaror, livsmedel, stora maskiner etc. En av de största utmaningarna är att säkerställa ett inneklimat som är anpassat till verksamhetens behov. Eftersom utvecklingen inom alla branscher går fort idag är det också viktigt att bygga in flexibilitet för framtida verksamhetsförändring. Dessa viktiga frågor är viktiga att diskutera när en logistikfastighet planeras och är en viktig utgångspunkt för våra förslag på lösningar.

Samordnade multitekniska lösningar eller specialistkompetens

Assemblin ett komplett installationsbolag med ledande kompetens inom de största fastighetstekniska områdena. Det innebär att vi kan ta ansvar för samordning av alla installationer, vilket garanterar en kostnadseffektiv produktion som spar tid och pengar för dig. En fördel är också att du får en kontaktperson för alla teknikområden.

Självklart kan vi också erbjuda specialistkompetens inom något eller några av våra tjänsteområden. Några av de vanligaste tjänsterna som vi tar ansvar för i logistikfastigheter idag är fastighetsautomation, el, värme, kyla, inneklimat/ventilation, sprinklersystem, brand- och larmsystem samt energioptimering.

En kompetent och engagerad samarbetspartner

Vi bevakar löpande marknadsutvecklingen och har koll på den senaste tekniken. Vi har också god kunskap om krav som nya lagar, olika branschstandards och certifikat ställer. Vi tar ett långtgående ansvar för funktion, kvalitet och effektivitet, och arbetar säkert enligt beprövade metoder. En särskild utmaning i logistikfastigheter är ofta rymden vilket gör att arbeten på hög höjd är vanligt. För Assemblin är säkerhet en hjärtefråga och du kan lita på att våra montörer har den utbildning och utrustning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt.

Vårt mål är att i nära samverkan med våra uppdragsgivare skapa energieffektiva, flexibla, stabila och långsiktigt hållbara fastighetstekniska lösningar. Det bidrar till minskade driftskostnader, driftsstabilitet, bra inomhusklimat och välskötta byggnader – under hela byggnadens livscykel. Vi är en engagerad installations- och servicepartner, som anpassar oss till dina förutsättningar och anstränger oss för att hitta den bästa lösningen i varje uppdrag.