Olympiastadion fick tillbaka sin gamla glans med uppdaterad teknik

Det omfattande förbättrings- och renoveringsprojektet av Helsingfors Olympiastadion varade i nästan fyra år, mellan 2016 och 2020. Assemblin var involverad i renoveringsprojektet som elinstallatör från 2017.

Helsingfors Olympiastadion, byggd 1938, är en viktig del av den finländska idrottens och arkitekturens historia. Arenan har utsetts till världens vackraste olympiska stadion och har sitt ursprung i en arkitekttävling som hölls på 1930-talet och som vanns av arkitekterna Yrjö Lindegren och Toivo Jäntti.

Målet med renoveringen av Olympiastadion var att skapa en helhet som respekterar det gamla, men samtidigt förnyar.

Omfattande avtal

I början av det nya millenniet kartlades Olympiastadions tillstånd och man beslöt att små reparationer inte räckte, utan att det behövdes ett grundläggande förbättrings- och renoveringsprojekt. Uppdraget omfattade förnyelse av alla elektriska system. Under renoveringen av belysningen installerades 6 500 armaturer i olika delar av stadion.

Assemblin ansvarade också för att uppgradera Olympiastadions telekommunikationssystem för att möta dagens behov. Paketet inkluderade säkerhetsrelaterade styrsystem samt resultattavlor, tidtagning och ljusstyrningssystem.

Gott samarbete i en historisk miljö

Renoveringen av Olympiastadion var ett av de mest betydande renoveringsprojekten i Finland, kanske till och med den största renoveringen i Finlands historia. Redan från början stod det klart för alla inblandade i projektet att entreprenadens storleksklass kräver exceptionell ansträngning från alla parter samt ett sömlöst samarbete.

– Redan på projekteringsstadiet hade byggherren förstått att det unika med projektet kräver samarbete mellan beställare, entreprenörer och projektörer under hela projektet. Därför användes en Big Room-arbetsmodell, säger Antti Pessa på Assemblin Oys elavdelning.

– Antalet modellinstallationer och besiktningar var enormt. Områdets skyddsgrad innebar många utmaningar när det gäller att integrera modern byggnadsteknik i de gamla strukturerna. Men kunden och alla aktörer i projektet arbetade hårt tillsammans för att få Olympiastadion att passa slutanvändarens behov, fortsätter Pessa.

Ett nytt utseende

Byggnaden består av 1930-talets restaurerade betongarkitektur, 1950-talets uppgraderade delar och den nya norra stadiondelen. Den renoverade och upphöjda träbeklädnaden av fasaderna döljer valvens nya skärmtak bakom sig. Detaljerna i fasadernas ståldelar har restaurerats och beklädnaden har utförts med utgångspunkt i originalutformningarna. Stål- och träfönstrens bågar och ramar har rustats upp, det gamla glaset har bytts ut mot nya energisnåla modeller.

Arkitekturen är utförd av arbetskonsortium K2S och NRT i samarbete med White arkitekter och Wessel de Jonge från Nederländerna.

– Vi på Assemblin är glada och stolta över att ha fått vara delaktiga i detta enorma renoveringsprojekt. Slutresultatet är verkligen lyckat, säger Pessa.

Kontakta Assemblin Oy