Hållbara tekniklösningar för en driftsäker sjukvård

Vi lever i en föränderlig tid som hela tiden ställer nya krav på vårdsektorn. Assemblin är din kompetenta installationspartner som säkerställer att dina vårdbyggnader är driftsäkra, energieffektiva och flexibla. Vi har ett heltäckande teknikerbjudande med specialistkunskaper i sjukvårdsbyggnader.

Marknadsledande kompetens för vårdbyggnader

Assemblin har stor erfarenhet av att planera, installera och serva tekniska system anpassade för olika vårdbyggnader – stora som små. Det kan handla om en vårdcentral eller äldreboende, men också ett supermodernt specialistsjukhus. Gemensamt för alla vårdbyggnader är en hög tekniktäthet och särskilda krav på driftsäkerhet, flexibilitet, luftkvalitet och renlighet. Samtidigt är det viktigt att utforma hållbara lösningar som också är energieffektiva och hållbara.

Assemblin har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna vara en kvalificerad partner vid nybyggnation, ombyggnation eller löpande förvaltning/service. Vi har också erfarenhet av att utföra arbeten i byggnader med pågående verksamhet vilket innebär särskilda hänsynstaganden.

Specialistkompetens eller samordnade multitekniska teknikuppdrag

Assemblin ett komplett installationsbolag med ledande kompetens inom de största fastighetstekniska områdena. Det innebär att vi kan ta ansvar för samordning av alla installationer, vilket garanterar en kostnadseffektiv produktion som spar tid och pengar för dig. En fördel är också att du får en kontaktperson för alla teknikområden.

Självklart kan vi också erbjuda specialistkompetens inom något eller några av våra tjänsteområden. Några av de vanligaste tjänsterna som vi tar ansvar för i sjukvårdsbyggnader idag är fastighetsautomation, elteknik, värme & sanitet, kylsystem, inneklimat/ventilation, sprinklersystem, brand- och larmsystem samt energioptimering. Vi har också spetskompetens inom medicinska gaser.

Framgångsrika partneringprojekt inom sjukvården

Vi har mycket god erfarenhet av samverkansformen partnering i sjukhusentreprenader. De senaste åren har vi deltagit i en rad framgångsrika partneringprojekt – från mindre lokala specialistvårdbyggnader till stora universitetssjukhus. Längre ner på sidan kan du kika lite mer på några spännande referensprojekt som vi genomfört de senaste åren.

En kompetent och engagerad samarbetspartner

Med Assemblin får ni en trygg installationspartner. Vi bevakar löpande marknadsutvecklingen och har koll på den senaste tekniken. Vi har också god kunskap om krav som nya lagar, olika branschstandards och certifikat ställer. Vi tar ett långtgående ansvar för funktion, kvalitet och effektivitet, och arbetar säkert enligt beprövade metoder. För Assemblin är säkerhet en hjärtefråga och du kan lita på att våra montörer har den utbildning och utrustning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt.

Vårt mål är att i nära samverkan med våra uppdragsgivare skapa energieffektiva, flexibla, stabila och långsiktigt hållbara fastighetstekniska lösningar. Det bidrar till minskade driftskostnader, driftsstabilitet, bra inomhusklimat och välskötta byggnader – under hela byggnadens livscykel. Vi är en engagerad installations- och servicepartner, som anpassar oss till dina förutsättningar och anstränger oss för att hitta den bästa lösningen i varje uppdrag.

Energieffektiva vårdbyggnader