Assemblin och Caverion specialiserar samt vässar verksamheterna i Sverige

Ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder

Efter sammanslagningen av Assemblin och Caverion kommer vi att specialisera och vässa våra verksamheter i Sverige.  Syftet är att skapa starka leveransplattformar och ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande, och utgångspunkten är att tillvarata styrkorna i respektive bolag.

Assemblin kommer att fortsätta med installationsprojekt och service genom tre teknikspecifika divisioner och Caverion i Sverige kommer att fokusera på teknisk facility management och avtalsservice. Denna renodling innebär att vi skapar starka leveransplattformar med ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder. Tillsammans kan vi stödja våra uppdragsgivare med ett komplett utbud av smarta, hållbara tekniska tjänster och lösningar för hela livscykeln för byggnader, industrianläggningar och infrastruktur.

Förändringen innebär att merparten av Caverion Sveriges nuvarande projektenheter kommer att föras över till Assemblins divisioner. Arbetet med att renodla verksamheterna i Assemblins och Caverions svenska divisioner har startat och väntas vara fullt genomförda i oktober 2024. 

För mer information om förändringarna på respektive ort hänvisas till våra lokala kontaktpersoner.

Lokala kontakter Assemblin

Mer information om våra erbjudanden hittar du nedan.

Caverion Sverige

Assemblin Ventilation

Assemblin VS

Assemblin El