Abbedissan – ett hållbart bidrag till gröna Malmö

Mitt i Malmö ligger Vasakronans prisade fastighet Abbedissan, en klimatsmart kontorsbyggnad som belönades med Malmö stads miljöbyggnadspris Gröna Lansen 2021. I sin motivering lyfte juryn särskilt fastighetens klimatsmarta energilösning, men även takträdgården som används av Region Skånes minnesklinik som en terapiträdgård bidrog till utmärkelsen. Byggnaden är miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platina.

Uppdragsgivare
  • MVB

Assemblin utförde multitekniska installationer i byggnaden inom el, värme & sanitet, ventilation, sprinkler samt automation på uppdrag av byggaren MVB. Projektet fick arbetsnamnet Priorn under projektfasen.

Tina Lindquist, Entreprenadchef vid Assemblin Ventilation, samordnade teknikområdena och ansvarade för Assemblins uppdrag i sin helhet som genomfördes i partnering.

- Vi hade ett bra samarbete både med varandra i Assemblin och med MVB, och eftersom det var ett multitekniskt projekt hade vi ett gemensamt kontrakt med byggaren, som hade endast en person att förhandla med, berättar Tina Lindquist.

Upplägget underlättade kommunikationen och minskade risken för missförstånd. Till exempel gick alla tilläggs- och ändringsarbeten via Tina Lindquist, som tog dem vidare till MVB.  

Smart energianvändning genom styrning

Fastigheten är försedd med en geoenergianläggning som producerar både värme och kyla lokalt. Anläggningen består av 4 värmepumpar och 26 borrhål som hämtar energi från ett djup av 350 meter. En lösning som inte bara försörjer Abbedissan, utan även grannfastigheten. På taket finns en drygt 1 000 kvm stor solcellsanläggning. Behovsstyrd ventilation, närvarostyrd belysning samt solavskärmning bidrar till en smart energianvändning. Sammantaget gör de tekniska lösningarna byggnaden mycket energieffektiv och vid beräkningar enligt Boverkets regler hamnar den specifika energianvändningen på strax under 17 kWh/m² och år (2022).

- Nu när det gått ett par år har man kunnat mäta energiförbrukningen i huset under drift och inte bara haft en teoretisk beräkning. Jag har stämt av med dem som gjort mätningarna och värdena ligger bra till, säger Tina Lindquist.

Olika stenmaterial och trettio glastyper i fasaden

Genom rätt val av system och produkter har Assemblin bidragit till att Vasakronan och White Arkitekter belönades för Abbedissan med Malmö stads miljöbyggnadspris Gröna Lansen 2021. Fastigheten stod klar år 2020 och omfattar 13 000 kvadratmeter fördelat på sju våningar kontor, butikslokaler och garage samt takterrass. Fasaden är utförd i en mix av tegel, granit, travertin och fiberbetongelement kombinerat med stora glaspartier med över trettio olika glastyper. Bakom den unika och uppmärksammade terapiträdgården på taket står ett team av forskare, psykologer, läkare och vårdpersonal samt White Arkitekter.

Som mest var ett 50-tal montörer från Assemblin engagerade i projektet och ordervärdet efter slutavräkning nådde cirka 95 miljoner kronor.