Juvelens miljöfokus och höga flexibilitet bjöd på spännande installationsutmaningar

Juvelen är ett blickfång där trianglar utgör byggnadens bärande tema – såväl i fasadbeklädnaden, som i fastighetens trekantiga form. Ett kontorshus med flexibilitet som ledord, där höga miljöambitioner har fått sätta ribban för Skanska som byggt och utvecklat fastigheten. Detta har inneburit stora krav på samordning för alla inblandade.

– Utmaningen har varit att leverera en samordnad produkt anpassad till byggnadens högt ställda krav. Där har vi haft stor nytta av att Assemblins installatörer för VS, ventilation och el har varit samlokaliserade, det vill säga arbetat sida vid sida i samma lokaler, berättar Per Eriksson, projektledare på Assemblin.

Assemblin har ansvarat för installationerna av el, ventilation, värme och sanitet i Juvelen. Samarbetet med Skanska har varit tätt och när det gäller hyresgästanpassningar har Assemblin varit med i ett mycket tidigt skede. På det sättet har man kunnat leverera mer kostnadseffektiva produkter och uppnå en hög kundnöjdhet.

Mörkgrön nivå

Juvelen är en av Skanskas mest hållbara byggnader hittills, och benämns som ett mörkgrönt projekt, vilket innebär att både byggprocessen och slutprodukten har haft en nästintill obefintlig negativ miljöpåverkan. Därtill är projektet certifierat med miljöcertifieringssystemets LEEDs högsta nivå Platinum.

– Skanska har generellt sett väldigt höga mål och höga miljöambitioner, men i Juvelen har vi velat gå ett steg längre och testa våra egna gränser, säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare på Skanska.

All Assemblins projektering och produktion har anpassats till de högt ställda miljökraven. Till exempel har man enbart arbetat med byggvarudeklarerade produkter, och även anpassat produktionsmetoderna för att leva upp till kravet om noll deponi av avfall, enligt Per Eriksson.

En av de grundläggande miljömässiga förutsättningarna i projektet är Skanskas eget patenterade kylsystem Deep Green Cooling. Det är en serie borrade energibrunnar som både utnyttjar temperaturen i berggrunden för komfortkyla samt förvärmer uteluften till komfortvärme.

– Detta distribuerar vi sedan i vår teknikinstallation som förser våningsplanen med kyla och värme, beroende på behov. Systemet ger en mycket låg resursförbrukning, jämfört med traditionella värme- och kylsystem, konstaterar Per Eriksson.

Digitala hjälpmedel

Projektet har använt sig av en projektserver som heter Apricon, vilket gett en lättillgänglig åtkomst av handlingar. Det har framförallt varit en fördel i projekterings- och granskningsprocessen, att ha allt material digitalt och slippa lösa handlingar, menar Per Eriksson.

– För montörernas del har det också varit smidigt att kunna komma åt uppdaterade handlingar direkt på plats i surfplattan eller mobilen.

Besiktningarna har utförts via plattformen BIM 360 Field, där man arbetar med en planritning och sätter ner kartnålar för anmärkningar, som får ett identitetsnummer. Till identitetsnumret kan man sedan lägga till en text, en författning eller foton.

– Just att man kan vidhäfta foton till anmärkningarna underlättar väldigt mycket. Ibland dröjer det ett tag innan man kan släcka en besiktningspunkt och då är det bra att kunna friska upp minnet med en bild, istället för enbart text, understryker Per Eriksson.

Skydds- och miljöronder har utförts med hjälp av appen Buildsafe, där det liksom i programvaran BIM 360 Field, går att lägga till foton, så att alla berörda kan få information om eventuella anmärkningar. Ett mycket säkrare sätt än de lösa utskrivna protokoll som man tidigare använde sig av, menar Per Eriksson.

Även för att underlätta logistiken nyttjades digitala hjälpmedel. Juvelen ligger centralt i Uppsala och därmed har logistiken varit en utmaning. Under projektets första del när Assemblins tyngsta transporter togs emot, kunde enbart enkelriktad trafik tillåtas på byggområdet, på grund av utrymmesskäl. Eftersom byggnaden är ett prefabhus var det dessutom ett konstant inflöde av stora betongelement. Logistiken löstes med en webbaserad lossningskalender där de olika aktörerna kunde boka in sina transporter in på området. På så sätt kunde man få ett så smidigt flöde som möjligt trots den begränsade ytan.

Flexibla lokaler

Juvelens så kallade bashus vilken utgjorde en första etapp och byggnadens stomme, krävde stor flexibilitet eftersom man vid byggets start inte visste vilka hyresgäster som skulle komma att flytta in i fastigheten. Den ansvariga arkitektbyrån löste detta med ett modulsystem, där våningsplanen indelades i ett rutnät och korridorstråk där varje ruta utgjorde en modul. Hyresgästanpassningar har sedan gjorts genom att man med hjälp av systemväggar bildat rum utifrån hyresgästens önskemål på planlösning. Varje modul bestyckades med såväl lufthantering, radiatorer för termisk komfort samt sprinklers. Elen tillhandahålls via kanalskenor, där kraft och styrning plockades ut till uttagsstavar och belysning.

– Tack vare de här installationerna krävs en mycket liten ansträngning för att kunna hyresgästanpassa våningsplanen i Juvelen, understryker Per Eriksson.

Inledningsvis skulle hyresgästernas elförbrukning undermätas och faktureras via hyran.

Detta reviderades av byggherren en bit in i projektet till att alla hyresgäster skulle stå för sina egna elabonnemang. Assemblin fick därmed omprojektera husets strömbana igen och skapa en ny elfördelning som tillät separata elabonnemang. Eftersom våningsplanen var byggda för att kunna husera en till tre olika hyresgäster, ställde detta också krav på att man enkelt skulle kunna ställa om från att sammäta tre elcentraler till att enskilt mäta en elcentral.

Den största andelen hyresgäster i Juvelen utgörs av konventionella kontorshyresgäster utan några speciella krav på anpassningar, men för vissa hyresgäster har Assemblin behövt specialanpassa installationerna.

– Vi har till exempel projekterat och installerat för en restauranganpassning i byggnaden. Vissa hyresgäster har också haft behov av serverrum, vilket framförallt påverkat VS och ventilation, några har behövt avbrottsfri elkraft (UPS) och i ett fall efterfrågades ett extra högpresterande datanät (CAT7), konstaterar Per Eriksson.

Prisat projekt

Juvelen nominerades år 2020 till Årets bygge, samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris i Sverige. Byggnaden nominerades dock redan 2016, innan spaden hade satts i backen, i en av världens största arkitekturtävlingar: World Architecture Festival.

 

Hyresgästen BASE10: ”Vi är mycket nöjda med Assemblins anpassningar”

På tre av Juvelens åtta plan huserar co-workingcentret BASE10, som drivs av entreprenörerna Jason Dainter och Kristofer Klerfalk i samarbete med Uppsala kommun och Region Uppsala.

BASE10 erbjuder hjälp och stöd till start up-verksamheter och har i nuläget över 900 medlemmar som ges tillgång till arbetsplatser, mötesrum och privata kontor i företagets lokaler i Juvelen.

BASE10 huserade tidigare på en annan adress i Uppsala, men valde att flytta sin verksamhet till Juvelen tack vare det centrala läget och den unika arkitekturen.

– Att Juvelen ligger så nära Uppsalas station underlättar för folk som tar sig hit från såväl Stockholm som Arlanda. Dessutom är det väldigt inspirerande att få arbeta i en så iögonfallande byggnad – det gynnar kreativiteten hos våra medlemmar, konstaterar Jason Dainter.

I och med att BASE10 förfogar över tre våningsplan i huset har de kunnat skapa skilda zoner för olika ändamål. På ett av planen är ytorna utformade för större social interaktion medan det tredje våningsplanet har en mer tyst profil med avdelade kontorsytor.

Att byggnaden är LEED-certifierad var också något som lockade, då hållbarhetsfrågan är mycket viktig för många av co-workingcentrets medlemmar. Tack vare att BASE10 kom in tidigt i processen har de haft möjlighet att utforma lokalerna för sina specifika behov. På vart och ett av deras våningsplan finns accessystem installerade för att medlemmarna enkelt och säkert ska kunna ta sig in och ut ur byggnaden. Digitala skyltar finns också uppsatta vid varje mötesrum, där gäster på ett smidigt sätt kan checka in till sina möten.

– Vi är mycket nöjda med de anpassningar som Assemblin utfört åt oss. Accessystemen är både praktiska och snygga och passar bra ihop med övrig inredning, framhåller Jason Dainter.