Gröna lösningar i klimatsmart parkeringshus

I det nya bostadsområdet Sege Park i Malmö byggs nu ett sex våningar högt p-hus med träkonstruktion som förses med flera klimatsmarta lösningar. Assemblin bidrar med elinstallationer i det hållbara p-huset.

– Naturligtvis är vi glada att få vara med i detta projekt som innehåller så många smarta och gröna lösningar, säger Patrik Lindqvist, projektchef vid Assemblin El i Malmö. Vi installerar bland annat ett system som via en batterilösning gör det möjligt att lagra energi från solcellerna som installeras på byggnadens tak.

Projektet är en del av en satsning inom regional utveckling i EU kallad ACCESS, Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems. Malmö är en av fyra utsedda platser i Nordsjö-området där pilotprojekt pågår inom satsningen.

Parkering Malmö, som tillsammans med Lloyd’s Arkitektkontor står bakom projektet, har höga hållbarhetsambitioner för byggnaden som en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus. Här används material som kan återbrukas eller som redan är återbrukade och samtidigt ger trä som byggmaterial en flexibilitet i konstruktionen. Huset förses med 1 500 kvm grönskande fasader som bevattnas med hjälp av en dagvattenreservoar under huset. Den samlar upp både regnvatten från parkeringshusets tak och dagvatten från omkringliggande gator, och avlastar därmed stadens ledningsnät vid skyfall.

Invigningen av parkeringshuset är planerad till våren 2022.

För mer information, kontakta:

Patrik Lindqvist, projektchef, Assemblin El Malmö, patrik.n.lindqvist@assemblin.se, +46 10 472 55 12

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.