Allt om optimering av vatten och vattenbesparande åtgärder

I Norden har vi generellt sett gott om vatten, men flera år av lokal vattenbrist har ökat intresset för optimering av vatten och vattenbesparande åtgärder.

Det finns flera sätt att minska mängden vatten per användare i en fastighet. Beräkningar visar att genom att välja mer vattensnåla hushållsprodukter och snålspolande munstycken kan ett enskilt hushålls vattenförbrukning minskas med upp emot 40 liter per person och dygn.

Vi har spetskompetens inom tappvattenoptimering samt injustering och inreglering av värme, kyla och tappvattensystem. Vi samarbetar idag med många fastighetsägare, från bostadsrättsföreningar med en fastighet till stora fastighetsägare med spridda fastighetsbestånd över hela Sverige.

Tappvattenoptimering

Genom vår tjänst för tappvattenoptimering är målet att sänka energiförbrukning genom flödesoptimering, läckagekontroll och VVC-injustering för maximal tappvatten- och energibesparing.
Läs mer

Assemblin bevakar kontinuerligt nya metoder och produkter på marknaden och har VS-experter som kan ta fram förslag på åtgärder utifrån våra kunders önskemål och byggnadens behov. Några exempel på vattenoptimerande och vattenbesparande åtgärder och inspirerande referensprojekt hittar du nedan.

Snålspolande toaletter och blandare

Vattenåtgången i ett modernt hushåll är relativit hög idag. I ett vanligt hushåll är toalettspolning och maskindiskning de källor som kräver mest vatten. Utvecklingen går dock snabbt, och i många produkter finns inbyggda vattenbesparande funktioner. Vid nybyggnation är idag exempelvis snålspolande toaletter och blandare mer regel än undantag.

För att få en bra genomspolning av vattenledningarna och undvika stopp i avloppen är det viktigt att dimensionera spillvattensystemet för snålspolande produkter. Detta gäller inte minst vid ombyggnationer och renoveringar. Assemblin har lång erfarenhet och kan bidra till väl fungerande lösningar som optimerar din vattenanvändning – såväl i nybyggnation som vid renoveringar.

Omhändertagande av regnvatten och gråvatten

Att tillvarata regnvatten och gråvatten och använda i sammanhang som inte kräver dricksvatten, exempelvis för spolning av toaletter och till tvättmaskiner, är ett spännande utvecklingsområde som fler och fler efterfrågar. Assemblin har stor erfarenhet av dessa lösningar. Förutom system för insamling av vattnet krävs även någon form av vattenlagring, filteranläggning och distributionssystem. Våra VS-experter kan ta ansvar för projektering och installation av såväl enkla som mer komplexa regnvattenanläggningar.

Referens: Sergelhuset

Vacuumtoaletter

Vakuumtoaletterna var från början främst utvecklade för användning i flygplan, på fartyg och tåg, men blir nu allt vanligare exempelvis i bostäder, på kontor och på hotell. Vakuumtoaletter bygger på ett icke vattenburet transportsystem, och vatten används bara för att skölja toalettskålen. Spolning sker via undertryck i ledningarna, och vattenåtgången vid spolning bestäms av storleken på vattenspegeln i toalettskålen.

Ett vakuumsystem är beroende av elektricitet. Många system är idag ämnade för större skala men det finns även småskaliga vakuumsystem som är anpassade till enskilda hushåll med sluten tank. I dessa aktiveras endast vakuumgeneratorn vid användning och är inte ständigt igång, vilket ger en lägre energiförbrukning.

Referens: Oceanhamnen