Värmeåtervinning med hjälp av värmeväxlare

Med hjälp av värmeväxlare tillvaratas restvärme som uppstår i en fastighet för att värma upp luften, förvärma tappvattnet i en byggnad eller sälja värmeenergin till energibolaget.

Så funkar en värmeväxlare

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Den enkla principen är att överskottsvärme i ett slutet system (till exempel spillvatten) flyttas till ett annat system (till exempel värmesystemet) med hjälp av koppar- eller plåtlameller med olika temperaturer som sitter i själva värmeväxlaren. Detta ger en miljövänlig och kostnadseffektiv drift.

Fördelarna med en värmeväxlare är stora – inte minst för att de ger en kostnadseffektiv drift med liten miljöpåverkan.

Fjärrvärmeväxlare

Assemblin har lång erfarenhet av installationer kopplade till de befintliga fjärrvärmesystemen och som växlar energin till en fastighets värmesystem och/eller tappvarmvattensystem.

Vi levererar och installerar kompletta effektiva fjärrvärmecentraler/undercentraler i olika typer av byggnader. Vi utför totalentrerenader enligt ABT06 och kan bidra i hela processen – från förstudie, beslut och projektering till installation och därefter löpande tillsyn och service. Läs mer om vår kompetens inom fjärrvärme här.

Erfarenhet och kompetens

Assemblin har stor erfarenhet av att utforma och installera smarta lösningar med värmeväxlare både i liten och stor skala. Vi är märkesoberoende och har god kunskap om de vanligaste produkterna på marknaden. Det innebär att vi i varje uppdrag kan utforma den mest optimala lösningen utifrån byggnadens och användarnas behov. Vi projekterar och installerar, och har även en dedikerad serviceorganisation som säkerställer att din värmeväxlare fungerar störningfritt under lång tid.

Vill du veta mer?

Kontakta våra duktiga experter för rådgivning och kostnadsförslag.

Kontakta våra experter