Eko-logi

Eko-logi är Sveriges enda bostadsområde som är certifierat enligt Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12. Assemblin har bidragit med innovativa och effektiva lösningar inom värme och sanitet.

I början av året genomfördes de sista inflyttningarna i Skövdebostäders nya miljöanpassade bostadsområde Eko-logi. Assemblin har bidragit med innovativa och effektiva VS-lösningar, som är en del i att området blivit certifierat enligt Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12.  Eko-logi är Sveriges enda bostadsområde som är certifierat enligt alla dessa tre märkningar. Området fick dessutom SABOs Hållbarhetspris 2017, och räknas som ett av landets mest hållbara bostadsområden. Här finns 242 hyreslägenheter och en ny förskola. Hyreslägenheterna är fördelade på sju punkthus och en låghusdel. 

Hållbarhet genomsyrar hela bostadsområdet

Historien om Eko-logi börjar år 2014 då byggherren, Skövdebostäder, beslutade att satsa på detta bostadsområde med hållbarhet och ekologi i fokus. Det ligger i anslutning till Aspö gård med stora kultur- och naturvärden samt närhet till verksamheter med olika djur för bostadsbolagets hyresgäster.

– Vi kände att detta natursköna område med fina platser för fritidsverksamhet och rekreation krävde en miljöprofil. Dessutom ville vi testa och utvärdera olika lösningar för hållbart boende, att använda i kommande nyproduktion och i vårt befintliga bestånd, berättar Sebastian Karlström, byggprojektledare för Eko-logi på Skövdebostäder.

– För att verifiera att det vi bygger i Eko-logi verkligen är miljövänligt, valde vi certifiering enligt Svanen, Miljöbyggnad Guld och FEBY12. Då får vi en saklig bedömning av en tredje part att vi verkligen uppnår det kriterier vi siktat på. 

Samma bemanning hela vägen

Totalentreprenör för projektet var Peab, som redan i upphandlingsskedet involverade Assemblin.

– Det har varit oerhört stimulerande och lärorikt att få vara med i detta unika projekt från start till mål, under nästan fyra år, och med samma bemanning hela vägen, säger Peter Liljedahl, filialchef för Assemblin VS i Skövde och projektansvarig för uppdraget.

De höga kraven på hållbarhet och tre olika miljöcertifieringar innebar att Assemblin behövde ta fram extremt energisnåla lösningar och hitta de mest resurseffektiva materialvalen.

– Vi är mycket nöjda med Assemblins insats. Deras team har verkligen stått för kvalitet, kreativitet och ansvarstagande hela vägen – från projektering till montering. Jag tycker att Assemblin ska vara särskilt stolt över att ha haft samma bemanning genom hela projektet – det är ett gott betyg i den tid av högkonjunktur och stor rörlighet på arbetsmarknaden som gällde under hela projekttiden, säger Sebastian Karlström. 

Särskilda villkor krävde nytänk

Eftersom området är vattenskyddat får man inte borra i marken, vilket utesluter alla former av mark- eller bergvärme.

– Vid höga krav på hållbar uppvärmning, är ofta just mark- eller bergvärme den enklaste och bästa lösningen. Men här tvingades vi alltså att hitta en annan modell. Det blev en kombination av solceller, luft-vattenpumpar, värmeåtervinning från spillvatten och en del fjärrvärme. Dessutom valde vi rör med extra effektiv isolering för att minimera värmeförlusterna, berättar Peter Liljedahl.

– Lösningen har fungerat mycket bra. Vi har ännu inte gjort någon omfattande utvärdering, men våra förvaltare har redan idag uppfattningen att till exempel metoden med värmeåtervinning från spillvatten givit bättre resultat än förväntat, konstaterar Sebastian Karlström.

Sammantaget innebär Assemblins lösning att hela området uppnår passivhusstandard och att behovet av fjärrvärme till området som helhet minimeras.

Alla material till projekt måste godkända av Svanen, vilket innebar ett omfattande researcharbete.

– Två grundläggande materialval för vår del var att använda alupex-rör istället för kopparrör och helt blyfria kopplingar, säger Peter Liljedahl. 

Kalla vintern testade kulverten

En speciell utmaning blev den 40 meter långa kulvert som förser hela låghusdelen med vatten och värme från ett separat teknikhus. Här ställdes särskilda krav på isolering och installationsteknik, för att klara kraven på passivhusstandard. Assemblin ansvarade för utveckling och produktion av kulverten. Isolerings- och miljökraven löstes med boxar i ett frigolitmaterial, vilket i sin tur ställde mycket höga krav på markberedningen.

– Värmeförluster i kulvertar är en utmaning. Och vi fick ju ett tufft första test på denna lösning med den mycket kalla vinter som följde efter att installationen var på plats. Men de resultat vi sett visar att det fungerat mycket väl, säger Sebastian Karlström.

– Vi är totalt sett mycket positiva till de professionella engagemang och de resultat som Assemblin bidragit med i Eko-logi.

För Assemblin och dess team har Eko-logi-projektet varit en utmaning som man växt med och fått med sig värdefulla kunskaper ifrån.

– Projektet har givit oss fantastiska erfarenheter för framtiden. Och det känns mycket bra att ha bidragit till ett av landets mest hållbara bostadsområden, summerar Peter Liljedahl.