Professionellt utförda energideklarationer

En energideklaration visar hur mycket energi som används i en fastighet vid normal förbrukning under ett normalår och ger en överblick över inomhusmiljön. Därutöver ger den tips på åtgärder för att minska energianvändningen. Våra behöriga energiexperter hjälper dig att ta fram en komplett energideklaration.

Energideklarationer för både nyproducerade och befintliga byggnader

I dag används cirka 40 procent av den sammanlagda energianvändningen inom EU till bygg- och fastighetssektorn. Som en följd av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda införde Sverige den 1 oktober 2006 ett krav på energideklarationer för större fastigheter. Syftet med energideklarationerna är att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa gott inomhusklimat i byggnader.

En energideklaration ska utföras för både nyproducerade och befintliga byggnader (med vissa undantag). Den ger fastighetsägaren en god överblick av en fastighets energiprestanda, status för inomhusmiljö samt förslag på energibesparande åtgärder som är specifika för den aktuella fastigheten.

En energideklaration är giltig i 10 år. Därefter är byggnadsägaren skyldig att upprätta en ny energideklaration.

Kontakta våra energiexperter

Assemblins certifierade energiexperter hjälper företag och fastighetsägare att genomföra energideklarationer och kan även rapportera dem till Boverket. Vi har lång erfarenhet av olika typer av byggnader och fastighetsägare som till exempel företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss