Nationella serviceavtal med hög tillgänglighet

Assemblin har den struktur och kompetens som krävs för ett nationellt eller regionalt multidisciplinärt serviceuppdrag.

Som ett av Nordens ledande  installationsbolag med ett komplett installationserbjudande ansvarar vi gärna för samtliga tekniska system i dina anläggningar i Sverige eller Norden, om så önskas. Våra kompetenta servicetekniker har lång erfarenhet från alla typer av byggnader och anläggningar. Vi jobbar effektivt och säkert enligt etablerade processer och har koll på den senaste tekniken och de senaste metoderna. 

Rikstäckande verksamhet ger hög tillgänglighet

Assemblin har verksamhet med egen personal på nära 120 orter i Sverige, Norge och Finland. Bara i Sverige finns vi på över 80 orter. Det innebär att vi kan erbjuda hög tillgänglighet med relativt korta inställestider. Vi har också ett komplett erbjudande och tillgång till kvalificerad personal inom alla teknikområden. Vid behov finns även specialister inom exemplvis energieffektivisering, styrning, dimensionering mm samt möjlighet att låna in resurser från vår entreprenadverksamhet. 

Fördelar med multidisciplinära nationella serviceavtal

Det finns flera fördelar med att ha ett riksavtal med en samarbetspartner för alla tekniska system i dina fastigheter:

  • Enkelt och besvärsfritt med ett kontrakt för alla installationer
    Assemblin har marknadsledande kompetens inom många teknikområden. Vi kan ta ett samordningsansvar för alla tekniska system, vilket innebär att du bara tecknar avtal och har kontakt med en part. Det sparar tid och pengar för dig som beställare samtidigt som det förenklar såväl uppföljning som planering.

  • Jämnare standard och bättre överblick
    Att anlita en komplett installationspartner ger en jämnare leverans och mer enhetlig uppföljning. Det är enkelt för oss att sammanställa likartade nyckeltal per teknikområde oavsett geografisk ort vilket ger dig bättre överblick och jämförelseunderlag.

  • Minskad suboptimering och ökad effektivitet
    Vi tar fullt ansvar för hela leveransen vilket inkluderar gränsdragningslistor och inköpsplanering, och garanterar att inget faller mellan stolarna. Att anlita ett samordnande installationsbolag innebär att vi får full kontroll över alla arbeten och kan samordna våra resurser vilket minskar risk för suboptimering och ger en mer kostnadseffektiv leverans.