VS-service ger trygghet

Om saker som vatten, avlopp och värme inte fungerar, så fungerar ingenting. Sen spelar det ingen roll om det handlar om en industrifastighet, ett köpcentrum eller en bostad. Det är då du ska kontakta oss.

En installation behöver service och underhåll för att fungera dag ut och dag in. Därför sträcker sig vårt engagemang alltid längre än till avslutat projekt. Som kund hos oss blir du erbjuden ett komplett serviceutbud.

Fördelar med Assemblins VS-service

Med regelbunden VS-service kan du sänka dina energikostnader och undvika tidsödande driftstopp och dyra reparationer. Dessutom säkerställer vi att du lever upp till lagar och förordningar. Vi hjälper dig med löpande underhåll, akuta åtgärder och ombyggnationer. Det gäller både på installationer vi själva utfört och på installationer du köpt genom en annan leverantör. Du kan lita på att vi har all specialistkompetens som krävs inom alla våra teknikområden. Våra tekniker inom VS-service har lång erfarenhet, bred kompetens och har erforderliga certifikat. Vi har en hög tillgänglighet och är enkla att få kontakt med. Tillsammans diskuterar vi olika alternativ och hittar en lösning som passar dina förutsättningar.

Serviceavtal som motsvarar dina behov

Assemblin är ett av marknadens ledande installationsbolag, och med oss som servicepartner kan du känna dig trygg. Vi har en dedikerad serviceorganisation som kan erbjuda hela paletten av teknikområden, men du väljer själv omfattningen. Beroende på dina behov kan vi avtala de olika delarna var för sig eller sätta ihop dem till ett lämpligt paket. Verkar du i hela landet kan vi dessutom erbjuda ett rikstäckande avtal.

Med vårt kundanpassade serviceavtal optimerar vi förutsättningarna för en säker och stabil drift utifrån dina behov. Vi hjälper dig med avvägningar vad gäller såväl tekniska som ekonomiska och miljömässiga aspekter, på kort och lång sikt. 

Behöver du se om ditt hus?

Du har kanske nyligen flyttat och ser ett behov av att renovera din bostad? Vi kan hjälpa dig med allt inom VS-service, från ett nytt badrum, byte eller uppdatering av värmesystem till byte av blandare. Oavsett uppdragens storlek arbetar vi alltid efter samma filosofi; vi tummar aldrig på kvaliteten. 

Vi tar oss självklart an större projekt också. Läs mer om VS-installationer här. 

Kontakta våra experter