Assemblin Finland

Den finska verksamheten, Assemblin Oy, har ett komplett erbjudande med stark kompetens inom de stora teknikområdena el, ventilation, värme och sanitet, men också inom automation och energieffektivitet. 

Organisationsnummer
  • 2064618-3
VAT
  • FI 20646183

Ledningsgrupp