Assemblin Finland

Den finska verksamheten har ett komplett erbjudande med stark kompetens inom de stora teknikområdena el, ventilation, värme och sanitet, men också inom automation och energieffektivitet. 

Ledningsgrupp

 • VD Assemblin Finland

  Magnus Eriksson
  Assemblin Finland

 • Regionchef automation

  Kari Kumpulainen
  Assemblin Finland

 • Regionchef fastighetsutveckling, energieffektivitet och livscykeltjänster

  Isto Hietanen
  Assemblin Finland

 • Filialchef El projektverksamhet

  Antti Pessa
  Assemblin Finland

 • Filialchef VVS teknisk service

  Mirka Vesaniemi
  Assemblin Finland

 • Regionchef projektverksamhet

  Jukka Jäppinen
  Assemblin Finland

 • Regionchef teknisk service

  Antti Rovamaa
  Assemblin Finland