Assemblin Finland

Den finska verksamheten har ett komplett erbjudande med stark kompetens inom de stora teknikområdena el, ventilation, värme och sanitet, men också inom automation och energieffektivitet. 

Ledningsgrupp