Professionell och trygg ventilationsservice

Vi utför ventilationsservice på alla system och fastigheter. Som er servicepartner tar vi ansvar för det löpande underhållet och kommer aktivt med förslag på åtgärder för att maximera ventilationssystemets livslängd.

Assemblin erbjuder löpande service och underhåll av ventilationssystem, till exempel underhåll och reparation av fläktar/aggregat samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem. Vi gör regelbundna statuskontroller och utför nödvändiga besiktningar, injusteringar samt flödes- och energioptimering. Bland våra kunder finns främst fastighetsbolag, industribolag och offentliga verksamheter. 

Ett serviceavtal som optimerar dina kostnader över tid

Assemblin Ventilation har en kompetent och dedikerad serviceorganisation på flera orter i Sverige. När vi startar ett nytt samarbete gör vi en statusbesiktning av de befintliga ventilationssystemen och diskuterar därefter förslag på åtgärder och serviceintervaller med vår beställare. Diskussionen sammanfattas i en serviceplan, där exempelvis kontroll och byten av filter, remmar, lager, fläktar och motorer ingår. När det är dags för service kontaktar vi er och bestämmer tid för att utföra arbetet.

Ett serviceavtal med Assemblin innebär att du får en kvalificerad ventilationspartner att rådgöra med. Vi hjälper dig att göra kloka avvägningar mellan åtgärder på kort och lång sikt vilket innebär att dina kostnader optimeras över tid. Vi tar också fullt ansvar för att beslutade åtgärder genomförs. Ytterligare fördelar med att teckna serviceavtal med oss är att risken för oplanerade driftsstopp minimeras eftersom slitage och fel upptäcks i tid och kan åtgärdas.

Service av lackboxar från Pivab

Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi kan erbjuda servicevtal till verkstäder med lackanläggningar från Pivab. Vi säkerställer att din lackbox regelbundet underhålls så att verkstaden slipper dyra driftstopp och förseningar. 

Läs mer om Pivab