Pilotprojekt med smarta lyktstolpar som kommunicerar med varandra

Framtidens belysning finns i Helsingborg. Det är elljusspåret i Pålsjö skog som får smarta lyktstolpar med trådlösa kommunikationsvägar. Stolparna kan styras och övervakas centralt. Men detta är bara början på ett växande koncept som kallas Internet of things – sakernas internet.

Foto: Anders Ebefeldt, Studio E
Bildtext: Per Månsson är filialchef för Assemblin i Helsingborg.

 

I oktober 2020 började belysningen på det nya, nio kilometer långa, elljusspåret i Pålsjö skog att installeras av Assemblin El.

– Här kan Helsingborgarna motionera även när vintermörkret lagt sig, säger Per Månsson, som är filialchef för Assemblin El i Helsingborg.

Assemblin ligger i framkant när det gäller el, värme, sanitet, ventilation, data och telekom. I Pålsjö skog installerar man smarta lyktstolpar i ett pilotprojekt. Per Månsson berättar:

– Belysningen kan programmeras för att bete sig exakt så som man vill ha den. I Pålsjö skog kommer armaturen att bara vara tänd när det är aktivitet i närheten. När du joggar längs spåret så tänds ljuset framför dig, sedan kommunicerar stolparna med nästkommande armaturer som tänds – och släcks så småningom när du har passerat.

Per Månsson betonar att det här är det första steget till något mycket större. Stolparna bildar ett kommunikationsnät som kan användas till att koppla upp, skicka och ta emot en mängd information.

Det handlar om att bygga upp den smarta staden med IoT-infrastruktur. IoT betyder Internet of Things – sakernas internet. Via sensorer kan vi koppla upp olika ”saker” till internet och få relevant information och ge kommandon, precis som belysningen i Påsjö skog. Det kan handla om övervakning av busshållplatser, fontäner, p-platser, ja alla de ”saker” i staden som man vill bygga in i kommunikationsnätet.

Målsättningen är att Helsingborgs stad på sikt ska byta ut 30 000 belysningsstolpar och investera i ett trådlöst kommunikationsnät. Pålsjö skog är det första projektet i sitt slag i Helsingborg.

Därefter blir det Bruces skog, ett naturreservat i Helsingborgs östra delar, som ska få liknande belysning.