Assemblin bakom unik cleantechanläggning

Cleantechföretaget CirChem har tagit fram ett koncept för rening av kemiska lösningsmedelsblandningar och har även färdigställt en första fullskaleanläggning. Anläggningen, som är unik i sitt slag, har konstruerats i ett samarbete med Assemblin, som även upphandlats som totalentreprenör.

Den 14 maj  2019 invigdes en unik anläggning för rening av kemiska lösningsmedelsblandningar. Anläggningen som ligger i Vargön, Vänersborg, har konstruerats enligt ett koncept som cleantechföretaget CirChem tagit fram. CirChem grundades 2013 utifrån en affärsidé som handlar om att bidra till klimatnytta och en hållbar framtid för kommande generationer genom att erbjuda cirkulär kemi.

– Genom att, i en sluten process, rena och återvinna lösningsmedelsblandningar som idag förbränns, kan vi minska våra kunders klimatavtryck, berättar CirChems VD, Christina Hillforth. Vid full drift enligt nuvarande miljötillstånd handlar det om en årlig minskning av koldioxidutsläpp på 10 000 ton.

Hon poängterar att det är en unik anläggning vars motsvarighet i alla fall inte finns i Norden.

Tydligt hållbarhetsfokus

Anläggningen består av tre huvuddelar, en mottagningsenhet där kontaminerade kemiska blandningar pumpas in, själva produktionsanläggningen för rening och separation samt en utlastningsdel där det renade materialet kan användas i industriella processer och tillverkningsprocesser.

– Det känns fantastiskt bra att ha haft en så central roll i ett projekt med ett tydligt hållbarhetsfokus. Här gör vi verkligen något viktigt, säger Christoffer Ronnerhall, filialchef Assemblin Industrirör, Göteborg.

Han syftar på att Assemblin upphandlats som totalentreprenör och ansvarat för anpassning, tillverkning och installation av rör, rördelar och upphängningar. Liksom även av centrala delar i produktionsanläggningen som exempelvis mottagningskärl, expansionstrumma och kondensor. Därutöver har Assemblin jobbat fram byggnadens konstruktion, med prefabricerade moduler inklusive durk, lejdare och trappor.

– För oss har det varit avgörande att få en samarbetspartner i projektet som har ett innovativt och lösningsorienterat förhållningssätt och som i alla led verkar för hållbarhet och kostnadseffektivitet, säger Christina Hillforth.

Repeterbart

Hennes uppfattning är att den nu driftsatta reningsanläggningen ska fungera som en blueprint för kommande och att nästa ligger nära i tiden.

– Vi har byggt in en hög grad av repeterbarhet, vilket betyder ökad effektivitet och en avsevärt kortad ledtid, från beställning till färdig anläggning, förklarar Christoffer Ronnerhall.

Bygget av anläggningen påbörjade Assemblin i september 2018 och i april 2019 kunde den driftsättas. Sammanlagt har omkring 15 personer från Assemblin deltagit i projektet.

– Den snabba produktionen var möjlig tack vare medarbetare och montörer som under hela projekttiden också engagerat sig i diskussioner om konstruktion och alternativa lösningar, säger Christoffer Ronnerhall.