Uponor

Hösten 2010 fick Assemblin uppdraget att utföra en elentreprenad som omfattade installation av drygt 800 industrianpassade lysrörsarmaturer på Upnor i Virsbo. De ersatte 426 kvicksilverarmaturer.

Plats
Uppdragsgivare
  • Uponor

I produktionshallar som de hos Uponor i Virsbo, uppnår belysningen mycket höga brinntimmar. Det beror på att de kör femskift i det närmaste hela året. 2015 förbjuds försäljning i EU-området av de i industrilokaler vanliga kvicksilverlamporna. Ett armaturbyte är därför rekommenderat då en energieffektivisering genom armaturbyte oftast är lönsam. Särskilt i lokaler som används mycket.

De företag som utför armaturbytet före 2015 finner ofta att investeringen betalar sig relativt snabbt. Armaturbytet i Upnors produktionshallar halverade energiförbrukningen för belysning.