Assemblin eManageri ™ - nästa generations energieffektiviseringssystem

Assemblin i Finland har utvecklat ett system som ger realtidsinformation om din fastighets status direkt i din mobil. Systemet analyserar och bearbetar information som hämtas från olika tekniska system i en fastighet, och som sedan visualiseras på ett enkelt och överskådligt sätt. Med hjälp av Assemblin eManageri ™ kan du enkelt jämföra exempelvis energianvändning och temperatur i olika fastigheter och identifiera energiförbättrande åtgärder. 

Mer information (finska)