Söderledstunneln

Ett stort trafikomläggningsprojekt genomfördes i Söderledstunneln i Stockholm.

Plats
Uppdragsgivare
  • Stockholms stads trafikkontor

Projektet genomfördes under cirka 5 månader när tunneln var avstängd. I samband med detta fick Assemblin uppdraget att genomföra en generalentreprenad för installation inom el och säkerhet, armaturbyte, vägledande belysning, nödtelefoner, utrymnings- och brandlarm. Installationsarbetet utfördes i en trång och mörk tunnelmiljö samtidigt som många andra entreprenörer utförde arbete.

Projektet har innan start krävt en omfattande planering av Assemblin. Tre man arbetade under fyra månader med att planera inköp, produktion, logistik och bemanning. Produktionen i tunneln skedde uppdelat i sektioner, successivt färdigställdes och driftsattes sektion för sektion.