Triton slutför den strategiska kombinationen av Assemblin och Caverion och utser ny styrelse

Den 1 april slutförde Triton alla juridiska och administrativa förfaranden som krävs för att skapa Assemblin Caverion Group och avslutade sedan framgångsrikt samgåendet mellan de tidigare portföljbolagen Assemblin och Caverion.

Moderbolaget för den nya sammanslagna koncernen är Assemblin Group AB (under namnändring till Assemblin Caverion Group AB), org.nr. 559427-2006, med hemvist i Stockholm, Sverige. I samband med den ordinarie bolagsstämman i Assemblin Group AB den 27 mars 2024 avslutades mandatperioderna för styrelseledamöterna Susanne Ekblom och Per Ingemar Persson, samtidigt som Mikael Aro (Operating Partner på Triton och styrelseordförande i Caverion) och Jacob Götzsche (fd. vd och koncernchef på Caverion Corporation) valdes till nya medlemmar. Till styrelsen omvaldes även Mats Jönsson (tidigare styrelseordförande i Assemblin Group AB), Hans-Petter Hjellestad (Investment Professional på Triton) och Peder Prahl (vd och Managing Partner på Triton).

Jacob Götzsche utsågs till verkställande styrelseordförande i Assemblin Caverion Group.

"Jag vill tacka Susanne Ekblom och Per-Ingemar Persson för deras stora engagemang och bidrag till Assemblins styrelse. Samtidigt är jag glad att vi framöver har en engagerad styrelse under ledning av Jacob Götzsche. Jacob kommer att fungera som styrelsens arbetande ordförande och har den erfarenhet och de egenskaper som krävs för att stödja den fortsatta utvecklingen av den nya koncernen. Assemblin Caverion Group är väl positionerad för att dra nytta av de starka marknadstrenderna, särskilt när det gäller den åldrande byggnadsinfrastrukturen över hela Europa och att kunna möta kundernas ökade efterfrågan på energieffektiva, hållbara och smarta lösningar för byggnader, infrastruktur och industri”, kommenterade Hans Petter Hjellestad, Investment Professional på Triton.

Assemblin Caverion Group kombinerar styrkorna och kapaciteten som finns i Assemblin och Caverion, som tillsammans får ett bredare tjänsteutbud och erbjuder hållbara tekniska lösningar till en utökad kundbas. Koncernen är verksam i tio länder, har en årsomsättning på cirka 43 miljarder SEK och ungefär 21 900 kompetenta medarbetare.

För mer information och kontakt
Åsvor Brynnel, EVP, Kommunikation, HR och Hållbarhet på Assemblin Caverion Group,
+46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,8 miljarder kronor och drygt 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Assemblin Caverion Group
Assemblin Caverion Group is a leading northern European technical service and installation company. The Group employs nearly 22,000 skilled professionals in 10 countries, sharing the passion for smart and sustainable solutions. We deliver installations, technical services and solutions along the full lifecycle of the built environment to support our customers and their increasing demand for energy efficiency, sustainability, and automation for buildings, infrastructure and industrial sites. Assemblin Caverion Group was formed in April 2024 through the combination of Assemblin Group and Caverion Corporation. Our combined revenue amounts to EUR 3.8 billion​. Read more at assemblincaverion.com