Assemblin stärker VS-kapacitet i Västergötland

Assemblin VS har förvärvat Johansson o. Gunverth VVS- och El AB (”J&G”) med 33 medarbetare och en årsomsättning motsvarande 72 MSEK.

Erbjudande

J&G etablerades 1917 och har kontor, butik och lager i Rävlanda (mellan Borås och Göteborg), och ägs idag av Lennart Andersson och Joakim Weiss. I verksamheten finns väl fungerande avdelningar för både entreprenad- och serviceuppdrag. Kundbasen är diversifierad och består både av privat- och företagskunder.

”J&G har en stabil och välrenommerad verksamhet med bred kundbas. Det är också ett bolag som geografiskt kompletterar vår nuvarande VS-verksamhet i västra Sverige väl, och jag är därför mycket glad över detta förvärv”, säger Andreas Aristiadis, EVP och vd på Assemblin VS.

”Vi är mycket stolta över den verksamhet vi har idag och ser en potential för fortsatt tillväxt och utveckling. Samtidigt är det dags att växla över till en ny ägare, vilket kommer att gynna J&G på sikt. Det är med stor förväntan vi ser fram mot vår fortsatta resa”, säger Joakim Weiss, vd för J&G.

För mer information, kontakta:
Andreas Aristiadis, EVP och vd Assemblin VS (Sverige), andreas.aristiadis@assemblin.se, +46 10 475 20 12
Joakim Weiss, vd på J&G, joakim@johanssongunverth.se, +46 707 736 842
Åsvor Brynnel, EVP Kommunikation, HR och Hållbarhet Assemblin Caverion Group, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,7 miljarder kronor och cirka 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Assemblin Caverion Group (från 1 april 2024)
Assemblin Caverion Group är ett ledande nordeuropeiskt tekniskt service- och installationsföretag. Koncernen består av cirka 21 500 skickliga medarbetare i nio länder som delar passionen för smarta och hållbara lösningar. Vi levererar installationer, tekniska tjänster och lösningar under hela livscykeln för den byggda miljön för att stödja våra kunder och deras ökande efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Assemblin Caverion Group bildades i april 2024 genom kombinationen av Assemblin Group och Caverion Corporation. Vår sammanlagda årsomsättning uppgår till cirka 43 miljarder SEK/3,8 miljarder euro. Läs mer på assemblincaverion.com.