Grönt sockerprojekt i Skåne

Ur den bördiga skånska myllan skördas stora mängder sockerbetor varje höst. De tas om hand och förädlas vid Sveriges sista kvarvarande betsockerbruk, där man satsar för framtiden med stora investeringar. Nordic Sugars anläggning i Örtofta, som startade 1890, utökas med fyra nya byggnader som tillsammans ska ge en toppmodern industri med effektiv och hållbar produktion.

Plats
Uppdragsgivare
  • Nordic Sugar

Assemblin utför installationer inom VS, sprinkler, el, automation och ventilation i projektet. I vårt uppdrag ingår även ett omfattande brandpostsystem.

- Vi utförde redan under våren 2021 ett uppdrag för Nordic Sugar vid Örtofta i samband med satsningen. Både i det inledande projektet och i den senare fasen har vi fått tänka nytt för att möta högt ställda krav på materialet som ska tåla den speciella miljön i fabriken, berättar Glenn Kronqvist, filialchef vid Assemblin VS i Malmö. 

Miljön i produktionsanläggningen kräver särskilt tåliga material. Det innebär att ytbeklädnaden på installationernas isolering till stor del ska vara rostfri. Assemblins åtagande har vuxit efterhand, då nya moment tillkommit i den komplexa anläggningen som i sin helhet beräknas tas i drift under hösten.

Anläggningen kommer att radikalt kunna minska sina koldioxidutsläpp genom ett nyskapande samarbete med energibolaget Kraftringen. Det består i att överskottsånga från Örtofta värmeverk, som är fossilbränslefritt, till stor del ersätter fossilt bränsle i sockerbrukets produktionsprocess. Ångan förs över till sockerfabriken via en 1100 meter lång rörledning ovan mark som byggs mellan de båda närliggande anläggningarna. Rörledningen består av specialstål som klarar högt tryck.

Patrik Lindqvist, projektchef vid Assemblin El i Malmö, berättar att de var med redan vid projekteringen av process-elen. Sedan det första kontraktet tagits har projektet vuxit efterhand med nya kontrakt, senast det som gäller kabeldragning för styrningen till ångledningen från fjärrvärmeverket. I dagsläget har elsidan ett 20-tal medarbetare på plats inom entreprenad och även serviceavdelningen har uppdrag vid anläggningen.

- Det har varit ett spännande projekt med högt tempo. Det är två världar med olika regelverk som möts med dels kraftvärmeverket, dels fabriken, säger Patrik Lindqvist.

I den nya specialsockerfabriken framställs sirap, flytande socker och torra specialprodukter. Utöver själva fabriken byggs ett höglager, lokaler för utlastning av färdigt gods samt en teknikbyggnad. Den befintliga så kallade sockerbyggnaden har även byggts om.

Under den mest intensiva perioden på hösten tar anläggningen i Örtofta emot flera hundra lastbilar per dygn. Fordonen är fullastade med sockerbetor, som så småningom förädlas till varor på sockerhyllan i din matbutik.

Bild: Jan-Erik Stolp