Vår historia

Assemblin är en del av den svenska installationsbranschens historia. Kulturer, kompetenser och människor från en rad framgångsrika företag har vävts samman till det som idag är Assemblin.

Historien bakom Assemblin börjar redan på tidigt 1900-tal. De båda bolagen Sana och Nordiska Värme och Ventilations startade 1902 respektive 1903. 1964 fusionerades bolagen och Nordiska Värme Sana (NVS) bildades.

En ledande VS-aktör i Norden

NVS utvecklades till ett rikstäckande företag inom VS. ABV köpte bolaget 1980 och NVS följde sedan med i fusionen mellan ABV och JCC som 1988 blev dagens NCC.

NCC sålde NVS till riskkapitalföretaget Segulah 2002 som i sin tur sålde till Triton 2006. År 2008 förvärvades NVS av holländska teknikkoncernen Imtech. Då hade NVS genom organisk tillväxt och en rad företagsköp blivit en av de ledande VS-aktörerna i Norden med ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland. Bland de olika specialiserade verksamheterna fanns bland annat NVS Sprinkler och NVS Industri.

Med NVS som utgångspunkt fortsatte Imtech den expansiva satsning inom VS som Assemblin tagit över och vidareutvecklat bland annat genom ytterligare företagsförvärv.

Tre generationer Broberg

Historien om Assemblins verksamhet inom el tar sin början 1931 då NEA startades i Örebro. Företaget grundades av familjen Broberg som sedan drev det under tre generationer. NEA blev med tiden rikstäckande och en ledande aktör inom elinstallationer.

NEA börsnoterades 1982 och köptes av riskkapitalbolaget Segulah 2006. Vid denna tid var NEA verksamt både som elinstallatör och som grossist inom elprodukter. Företaget var dessutom uppdelat i tretton olika bolag runt om i landet.

2010 förvärvades NEA av Imtech som ju redan köpt NVS. NEA blev till Imtechs verksamhet inom el och har växt vidare till det som nu är Assemblin El.

Känd entreprenör satsar på CAD

Assemblin Ventilation har sina rötter främst i Sydtotal som grundades i Malmö 1999 av entreprenören Erling Pålsson och fem av hans kollegor. Affärsidén var att erbjuda "ett helhetskoncept inom ventilation och komfortkyla", inklusive totalentreprenader med värme, kyla, styr och reglerteknik. Företaget kom tidigt igång med CAD för ventilationssystem.

Strategin var snabb tillväxt genom nyetableringar eller genom att förvärva majoriteten i lokala bolag runt om i landet.

Sydtotal förvärvades av Priveq 2007 och därefter nästan fördubblades omsättningen på fyra år fram till 2011 då Imtech tog över som ägare. Idag bygger Assemblin vidare på arvet från tidigare Sydtotal i sin fortsatta satsning inom ventilation.

Assemblin föds och växer vidare

Imtech Nordics verksamheter i Finland och Norge stärktes successivt från 2008 och framåt, genom att bygga vidare på NVS etableringar i de båda länderna och genom ytterligare företagsköp.

2015 förvärvade Triton hela Imtech Nordic med de tre verksamhetsområdena VS, el och ventilation. 2016 bytte Imtech Nordic namn till Assemblin och i koncernen finns fortsatt delbolag i Sverige inom VS, el och ventilation. Den norska och finska marknaden täcks av egna bolag inom koncernen.

Assemblin har sedan vidareutvecklats och expanderat genom flera företagsförvärv.

2021 slutförde Assemblin förvärvet av Fidelixkoncernen, en nydanare inom installation och lösningar för klimatsmarta byggnader, där även varumärkena EcoGuard, Lansen Systems och Larmia ingår. 

Det är hela denna historiska resa som gjort oss till en komplett installations- och servicepartner – med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro.

Ladda ner illustration