Konsten att bygga prisvärda och hållbara förskolor

För tre år sedan tecknade Assemblin ett rikstäckande avtal med Skanska för installation av ventilation, värme och sanitet i ett stort antal nya förskolor över hela landet. Avtalet har inneburit uppdrag för Assemblin under flera års tid och hittills har sju förskolor färdigställts utav 30 avtalade, från Åre i norr till Malmö i söder. Den senaste i raden är Solhem i Södertälje.

Uppdragsgivare
  • Skanska

Omkring 700 nya förskolor behöver byggas i Sveriges kommuner de närmaste sex åren, enligt en undersökning av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som gjordes 2019. Resultatet av undersökningen ledde fram till en ramavtalsupphandling, där Skanska utsågs till en av de vinnande entreprenörerna. 

En viktig del i ett ramavtal som ska pågå under lång tid är att ha bra samarbetspartners. Skanska hade tidigare arbetat med Assemblin i flera projekt och de var därför väl förtrogna med varandra.

– Vi behövde en part som vi kunde vara trygga med under hela avtalets tids, som förstod och kunde matcha utmaningen, såväl geografiskt som tidsmässigt, konstaterar Nicklas Hagervall, konceptansvarig för förskolor på Skanska.

Peter Liljedahl, projektchef på Assemblin VS, har ansvarat för värme- och sanitets-installationerna i de nybyggda förskolorna. Grundkonceptet är fjärrvärme, men i vissa kommuner som saknar det energislaget har i stället värmepumpar med bergvärme installerats. Han ser flera fördelar med förskoleavtalet:

– Framför allt innebär det en tryggad orderingång för oss. Avtalet sträcker sig till 2024 med en option på två år till, så ekonomiskt är det ju mycket fördelaktigt. Upprepningseffekten gör också att vi får en kostnadseffektiv installation och kan paketera de olika förskolorna med materiallistor. Vid ett traditionellt anbudsförfarande är det ju oftast är det lägsta priset som är avgörande – här har vi ett färdigt koncept och ett fastslaget pris.

Nyckelfärdigt med flexibilitet

För att kunna erbjuda en kostnadseffektiv produkt har Skanska har tagit fram ett koncept för nyckelfärdiga förskolor i fyra olika alternativ. De så kallade ABCD-förskolorna har utvecklats i samarbete med Sweco Arkitekter med barnen i fokus. A och B är enplansbyggnader, och C och D stäcker sig över två plan. I verktyget Förskolebyggaren kan kommunerna själva modellera upp en önskad förskola utifrån antal barn, inredning, material och klimatanpassning. Verktyget uppskattar också totalkostnaden utifrån de val som gjorts, samt vilket klimatavtryck byggnaden kommer att få.

– Tanken är att Förskolebyggaren ska brygga kontakt till kontrakt. Här kan du på ett enkelt sätt få en fingervisning om totalkostnaden utifrån de val du gör – något som tidigt efterfrågas av våra kunder, menar Nicklas Hagervall.

Installationerna skiljer sig inte speciellt mycket åt mellan de olika koncepten. Fastigheterna har golvvärme, handikapp- och småbarnstoaletter samt tvättutrymmen med tvättrännor som försetts med sensorstyrda blandare för att hindra spridning av bakterier. Köksdelen har kundanpassats utifrån önskemål, vissa har önskat tillagningskök med kyl och frys medan andra enbart har velat ha ett beredningskök.

– Återanvändningseffekten av installationerna ser jag bara som positivt. En enkel, funktionell lösning som skulle passa att återanvända i andra typer av samhällsfastigheter, konstaterar Peter Liljedahl.

Nära samarbete

Peter Liljedahl och Nicklas Hagervall ser båda mycket positivt på samarbetet.

– Vår samverkan fungerar ypperligt och vi försöker förfina våra organisationer internt för att anpassa oss efter den stärkta orderingången. Vi har haft planeringsmöten och samordningsmöten både centralt och på plats i aktuella kommuner, berättar Peter Liljedahl.

Nicklas Hagervall tycker att långsiktigheten i projektet bidrar till det goda samarbetet och ger incitament till att finjustera produktionen för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter:

På samma sätt som jag kan ha input till VVS-installatörerna om att de behöver skruva på sina tider, så kan ju de i sin tur ge tips till den lokala organisationen att när vi kommer på plats så vill vi att det här ska vara färdigt. Så det handlar om att hela tiden trimma smådetaljerna för att kunna optimera produktionen och därmed den ekonomiska samhällsnyttan.