Ägare och styrelse

Om Triton

Building better businesses

Assemblin ägs av Triton sedan 2015.

Triton är ett internationellt investmentbolag som grundades 1997. Bolagets målsättning är att bidra till skapandet av bättre företag genom långsiktiga partnerskap.

Triton investerar i mellanstora företag med huvudkontor i Europa som är aktiva inom sektorerna industri, affärstjänster och konsument/hälsa.

Tritons fonder har omkring 100 investerare, vilka inkluderar bland andra pensionsfonder, statsägda förmögenhetsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Triton tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning vid investeringsbedömningar och beslutsfattande, vilket gynnar långsiktigt värdeskapande.

Sedan starten har Triton slutfört mer än 60 investeringar och stöttat mer än 260 förvärv.

För mer information, vänligen besök: www.triton-partners.com

Styrelsen

Assemblins styrelse har sex ledamöter. Vid styrelsemöten deltar förutom styrelsens ledamöter även Assemblins koncernchef och CFO, och vid behov andra personer från bolaget. Assemblins chefsjurist är styrelsens sekreterare.

Styrelsen har valt att inrätta ett särskilt revisionsutskott, där Susanne Ekblom (ordförande), Young Kim och Mats Jönsson ingår. 

Styrelse

 • Styrelseordförande

  Mats Wäppling

  Visa CV

  Född: 1956      

  Roll: Styrelseordförande sedan 2017.

  Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  Arbetslivserfarenhet: Från 2007 till 2012 var Mats vd och koncernchef för Sweco. Dessförinnan arbetade han som vice vd för NCC efter många år på Skanska, där han avslutade sin karriär som vice vd.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordföranden i PKM Invest och Campus X. Styrelseledamot i Pandox, Vesper och Ramudden.

 • Styrelseledamot

  Susanne Ekblom

  Visa CV

  Född: 1966

  Roll: Styrelseledamot och ordförande i Assemblins revisionskommitté sedan 2019.

  Arbetslivserfarenhet: Konsult genom eget bolag sedan 2020.  Innan dess vd och koncernchef på Vectura Fastigheter AB, CFO på Investor AB, CFO på SVT och olika roller inom Scaniakoncernen.

 • Styrelseledamot

  Leif Gustafsson

  Visa CV

  Född: 1967

  Roll: Styrelseledamot sedan 2017.

  Utbildning: Byggnadsingenjör, marknadsekonom IHM.

  Arbetslivserfarenhet: CEO på Cramo Group sedan 2016. CEO på Stena Recycling International 2012 - 2016, vd på Stena Recycling AB 2008 - 2012. Vd på YIT Sverige 2003-2008. Divisionschef ABB 1999 -2003.

  Andra nuvarande uppdrag: CEO på Cramo Group. Styrelseledamot på ERA (European Rental Association). 

 • Styrelseledamot

  Mats Jönsson

  Visa CV

  Född: 1957      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2017.

  Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).                 

  Arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive vd och koncernchef Skanska Services.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Logent och Lekolar. Styrelseledamot i Coor Service Management och NCC. 

 • Styrelseledamot

  Young Kim

  Visa CV

  Född: 1985      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2015.

  Utbildning: MSc Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  Arbetslivserfarenhet: Idag är Young Kim Investment Professional på Triton. Tidigare erfarenheter från Credit Suisse och Stella Capital Advisors.

  Andra nuvarande uppdrag: - 

 • Styrelseledamot

  Anders Thulin