Ägare och styrelse

Om Triton

Building better businesses

Assemblin ägs av Triton sedan 2015.

Triton är ett internationellt investmentbolag som grundades 1997. Bolagets målsättning är att bidra till skapandet av bättre företag genom långsiktiga partnerskap.

Triton investerar i mellanstora företag med huvudkontor i Europa som är aktiva inom sektorerna industri, affärstjänster och konsument/hälsa.

Tritons fonder har omkring 100 investerare, vilka inkluderar bland andra pensionsfonder, statsägda förmögenhetsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Triton tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning vid investeringsbedömningar och beslutsfattande, vilket gynnar långsiktigt värdeskapande.

Sedan starten har Triton slutfört mer än 60 investeringar och stöttat mer än 260 förvärv.

För mer information, vänligen besök: www.triton-partners.com

Styrelsen

Assemblins styrelse har sju ledamöter. Vid styrelsemöten deltar förutom styrelsens ledamöter även Assemblins koncernchef och CFO, och vid behov andra personer från bolaget. Assemblins chefsjurist är styrelsens sekreterare.

Styrelsen har valt att inrätta ett särskilt revisionsutskott, där Susanne Ekblom (ordförande), Young Kim och Mats Jönsson ingår, samt ett projektutskott, där Mats Jönsson (ordförande) och Mats Wäppling ingår.

Styrelse

 • Mats_Wäppling©Fond&Fond _06A2484-Redigera_square_2000px.jpg

  Styrelseordförande

  Mats Wäppling

  Visa CV

  Född: 1956      

  Roll: Styrelseordförande sedan 2017.

  Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  Arbetslivserfarenhet: Från 2007 till 2012 var Mats vd och koncernchef för Sweco. Dessförinnan arbetade han som vice vd för NCC efter många år på Skanska, där han avslutade sin karriär som vice vd.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordföranden i PKM Invest och Campus X. Styrelseledamot i Pandox, Vesper och Ramudden.

 • Susanne_Ekblom©Fond&Fond _06A2462-Redigera_square_2000px.jpg

  Styrelseledamot

  Susanne Ekblom

  Visa CV

  Född: 1966

  Roll: Styrelseledamot och ordförande i Assemblins revisionskommitté sedan 2019.

  Arbetslivserfarenhet: Konsult genom eget bolag sedan 2020.  Innan dess vd och koncernchef på Vectura Fastigheter AB, CFO på Investor AB, CFO på SVT och olika roller inom Scaniakoncernen.

 • Mats_Jönsson©Fond&Fond-square_2000px.jpg

  Styrelseledamot

  Mats Jönsson

  Visa CV

  Född: 1957      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2017.

  Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).                 

  Arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive vd och koncernchef Skanska Services.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Logent och Lekolar. Styrelseledamot i Coor Service Management och NCC. 

 • Young_Kim©Fond&Fond _06A2501-Redigera_square_2000px.jpg

  Styrelseledamot

  Young Kim

  Visa CV

  Född: 1985      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2015.

  Utbildning: MSc Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  Arbetslivserfarenhet: Idag är Young Kim Investment Professional på Triton. Tidigare erfarenheter från Credit Suisse och Stella Capital Advisors.

  Andra nuvarande uppdrag: - 

 • P-I Persson square.jpg

  Styrelseledamot

  Per-Ingemar Persson

  Visa CV

  Född: 1956

  Roll: Styrelseledamot sedan 2021.

  Utbildning: Civilingenjörsexamen, Lunds tekniska högskola.                 

  Arbetslivserfarenhet: Vd för Skanska Sverige, vd för det före detta installationsbolaget NVS (idag en del av Assemblin), vd för Veidekke Sverige. 

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i News (Northern Environmental and Water Solutions) AB och ELU Konsult AB. Styrelseledamot i Wihlborgs AB och Veidekke ASA. 

 • Anders_Thulin©Fond&Fond _06A2759-Redigera_square_2000px.jpg

  Styrelseledamot

  Anders Thulin

  Visa CV

  Född: 1963

  Roll: Styrelseledamot sedan 2017.

  Utbildning: Master in Economics and Business Administration på Stockholm School of Economics, inklusive MBA-studier på the Western University, Ivey Business School, Canada.
                              
  Arbetslivserfarenhet: Idag är Anders Senior Head of Triton Digital Practice. Tidigare erfarenheter är bland annat rollen som Senior Vice President och CIO på Ericsson och Senior Partner på McKinsey.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ramudden AB, Chevron Traffic Management, Proact AB, Sunweb Group. 

 • FREDRIK_W_DSCF4269_square.jpg

  Styrelseledamot

  Fredrik Wirdenius