Anrik tapetfabrik omvandlades till skinande hotell

Nya Clarion Collection Hotel Tapetfabriken i Sickla, söder om Stockholm, är delvis byggt på återanvänt tegel från en fabrik för tapettillverkning som låg på samma plats. Assemblin har här ansvarat för samtliga elinstallationer.

Hälften tegel och hälften glas, som lyses upp av hundratals armaturer. Det nya hotellet Clarion Collection Hotel Tapetfabriken i Sickla, söder om Stockholm, skiner som en diamant nattetid. 

Hotellets namn kommer från fastighetens ursprung: en fabrik för tapettillverkning som startades för över 100 år sedan. Det gamla teglet från byggnaden har tillvaratagits och återanvänds när hotellet byggdes. Ovanpå de två nedre våningsplanen med tegelfasad ligger tre våningar med glasfasad. 

Här har Assemblin installerat hela 160 armaturer, som får byggnaden att skina. Med hjälp av KNX, ett avancerat styrningssystem, kan belysningen programmeras för att agera olika under dagen och kvällen exempelvis. Systemet styr belysningen på glasfasaden, i restaurangen och i lobbyn. Dessutom har Assemblin ansvarat för installation av kraft, tele, data och brandlarm i hela byggnaden.

Clarion Collection Hotel Tapetfabriken, som öppnade under 2021, erbjuder ca 240 hotellrum och en 2 000 kvadratmeter stor lobbyyta med restaurang, evenemangsytor och konferenslokaler. Byggherre är Atrium Ljungberg och Assemblins beställare är Arcona.

– Vi har deltagit i projektet sedan sommaren 2019 och har haft som mest tio montörer på plats, berättar Jonathan Bergström, projektledare på Assemblin El i Stockholm.

– Vi har hela tiden haft en bra och tät dialog med vår uppdragsgivare och tack vare det har det varit ett mycket givande och intressant projekt att arbeta med.