Multidisciplinär leverans av Assemblin till högskolebygge

Mälardalens högskola växer och samlar all verksamhet i Eskilstuna i ett nytt modernt och levande campus, mitt i staden. Assemblin har fått uppdraget att ansvara för projektering samt installation av VS, el och ventilation. Arbetet kommer därmed att drivas enligt Assemblins modell för multidisciplinära projekt.

Mälardalens högskola växer och samlar all verksamhet i Eskilstuna i ett nytt modernt och levande campus, mitt i staden. Assemblin har fått uppdraget att ansvara för projektering samt installation av VS, el och ventilation. Arbetet kommer därmed att drivas enligt Assemblins modell för multidisciplinära projekt.

Den 12 juni 2017 togs det första spadtaget för Mälardalens nya högskola i Eskilstuna. Ett campus för framtiden, ritat av danska arkitektbyrån 3XN, där flexibelt utnyttjande och hållbarhet står i centrum. Ansvarig för entreprenaden är Serneke, som har gett Assemblin det multidisciplinära installationsuppdraget.

Höga krav på energieffektivitet

Ett av projektmålen är att högskolan ska klara energikraven för Miljöbyggnad Guld.

– Avgörande för att uppnå energikraven är att fastigheten kan försörjas med frikyla och värmas upp med värmepump, berättar Gusten Christensson, filialchef på Assemblin VS i Eskilstuna.

Det arbetet inleds redan under juli, med borrning av 67 energihål som möjliggör komfortkylning av högskolan med cirkulerande vatten – utan krav på kylmaskin. Även andra förberedande arbeten påbörjas under sommaren, som kanaler för el och ventilation. Merparten av Assemblins uppdrag kommer dock att påbörjas i början av 2018, efter att stommen har rests.

Multidisciplinär projektmodell

Totalt omfattar Assemblins leverans hela paletten av företagets produkter och tjänster, till ett värde av cirka 110 miljoner kronor. I klartext handlar det om en VS-, el- och ventilationsanläggning samt installationer av sprinkler, styrsystem, tele och KNX.

– Vi kommer därför att bedriva arbetet enligt vår modell för multidisciplinära projekt, där samtliga expertområden inom företaget engageras för att ta fram den bästa helhetslösningen, säger Hans Terland, regionchef Öst på Assemblin El.

Det finns naturligtvis många utmaningar i ett så här omfattande projekt. Inte minst den interna samordningen är avgörande. Erfarenhet är en nyckelfaktor. Gruppen som är tillsatt för att driva arbetet har också jobbat ihop i tidigare stora projekt. Bland annat med Munktellbadet i Eskilstuna och just nu även Nya Lögarängsbadet i Västerås.

– Funktionen som installationssamordnare blir central, berättar Christer Hjelte, filialchef på Assemblin Ventilation i Eskilstuna. Den personen säkerställer att leveransen av alla produkter sker i enlighet med kontraktet.

Drömprojekt med utmaningar

Sernekes arbetschef Peter Carlzon konstaterar att uppdraget att förverkliga ambitionen om ett nytt modernt utbildningscentrum i Eskilstuna är ett drömuppdrag.

– Högskolan är avgörande för Eskilstunas och regionens utveckling och för oss är det en inspirerande utmaning. Inte minst logistiskt och arkitektoniskt. Att våra underleverantörer har rätt kompetens, erfarenhet och kapacitet är därför avgörande.

– Vi valde Assemblin eftersom de verkligen visade att de var rätt installatör för projektet. Bra upplägg, hög ambitionsnivå och stor samarbetsvilja, sammanfattar Peter Carlzon, som även konstaterar att samarbetet inletts på ett mycket bra sätt.

Slutbesiktning av den 20 000 kvadratmeter stora högskolan är planerad till juni 2019, för att vara redo att ta emot de cirka 4 000 nya och gamla studenterna vid terminsstarten hösten 2019.

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 8 miljarder kronor och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du veta mer? Läs mer på assemblin.com