Hubben

Utöver kontor inrymmer det 17 000 kvadratmeter stora huset avancerade laboratorier. Assemblin har bland annat utfört installationerna gällande belysning, kraft, passagesystem, larmsystem och brandlarm i Hubben.

Johan Hellman, projektledare på Assemblin El i Västerås, är märkbart nöjd med den egna insatsen och det fina samarbetet med de andra aktörerna:

– Det har varit kul att samordna alla installationer till en lyckad helhet i ett väldigt lyckat hus. Tekniskt sett har utmaningen varit hålla ihop alla system med varandra. Det har dessutom varit stimulerande att byggherren ställt krav utifrån ett funktionstänkande.

Digitalt inriktade installationer

Hubben är ett exempel på hur installationer i svenska kontorsbyggnader blir allt mer avancerade. Byggherren, Vasakronan, har valt att förbereda installationerna för att klara övergången till helt digitaliserad kommunikation och styrning.

Redan nu är nästan all belysning samordnad i ett styrsystem. Det möjliggör både lokal styrning och styrning för hela fastigheten via olika scenarier. Ett omfattande solskyddsystem och larmhantering styrs automatiserat via KNX. Och ett separat PLC-system hanterar larm gällande Region Uppsalas verksamhet och laboratorier.

Hubben rymmer en mycket stor datainstallation där Assemblin dragit 300 000 meter kabel och monterat 7 000 uttag. Alla hyresgäster är försörjda med kablar med den höga klassificeringen, kategori 7.

Tio meter långt ställverk

Hubben har ett mycket stort ställverk, tio meter långt, med en separat del för Region Uppsala. Regionen krävde egen reservel så att frysarna med känsliga laboratorieprover aldrig blir utan strömförsörjning. Den största utmaningen för elinstallatörerna från Assemblin blev placeringen av det omfattande ställverket.

– Ställverksrummet är beläget i en källare. Det var en stor utmaning att föra ner den stora installationen i en enda del, berättar Johan Hellman.

Kylsystem och laboratorielösningar

Assemblin fick även en viktig roll i att säkerställa ställverkets funktion.

– Vi är ansvariga för kylsystemet i ställverk- och serverrum. Om det blir för varmt i dessa rum kan viktiga funktioner slås ut, säger Tore Styrman, filialchef Stockholm Entreprenad på Assemblin VS.

Assemblin har också tagit fram gas- och renvattenanläggning för laboratoriet – centrala installationer för att säkerställa laboratoriets verksamhet.

Nominerat till Årets bygge

Ljusgården var Assemblins stora utmaning i projektet. Arkitekten var mycket mån om att den skulle bli få helt rätt framtoning och att inga installationer skulle få synas i de öppna ytorna mitt i huset.

– Om du besöker Uppsala Science Park, missa inte att betrakta Hubbens ljusgård! Den är riktigt häftig och vi har lagt ner mycket tid för att den ska bli bra, säger Kjell Karlsson från Byggstyrning i Uppsala, som varit projekteringsansvarig för Hubben.

Han är mycket glad för att projektet blev så lyckat att det nominerades till Årets bygge 2018:

– Vi har haft en otroligt bra produktion och bra stämning på arbetsplatsen. Samordningen mellan entreprenörer och projektörer har varit väldigt framgångsrik. Vår uppdragsgivare Vasakronan arbetar med en modell som visar hur arbetsklimatet är – och vi har fått enormt höga betyg!