Ny teknik möjliggör nya arbetssätt

Assemblin ansvarade för samtliga elinstallationer när Göteborgs stad byggde en ny tekniskt avancerad anläggning till förvaltningen Kretslopp och vatten.

Erbjudande
Plats
Uppdragsgivare
  • Tuve Bygg

I september 2019 flyttar Kretslopp och vatten in i en helt ny anläggning vid Alelyckans vattenverk i Gamlestaden. Det innebär att större delen av förvaltningens 450 medarbetare kommer att finnas på samma plats. Assemblin har med sin leverans bidragit till att de nya byggnaderna fått ett högt teknikinnehåll, som i sin tur gör det möjligt att införa nya arbetssätt.

– Vår verksamhet ska göra det lätt för göteborgarna att leva hållbart. Att vi nu kan samla hela vår personal, med både utförande och planerande personal på en plats, bidrar till det, säger Karolina Odenmark på Kretslopp och vatten, tillika huvudprojektledare för arbetet. Det vi nu får är en helt unik anläggning och en möjlighet att införa nya sätt att jobba. Det kommer att bli ett verkligt lyft.

Stort elprojekt

Arbetet inleddes 2011 då en förstudie om samlokalisering utifrån ett funktionsperspektiv gjordes. 

– Det här är en stor och tekniskt avancerad anläggning, berättar säger Cedric Bosch, projektledare på Assemblin El. Projektet har omfattat nybyggnation av kontor, garage, verkstad, lager samt en stor parkeringsplats. Vi har ansvarat för alla elarbeten. Det innebär elkraft i form av ställverk för hög-, mellan-, och lågspänning. Men även installation av belysningslösning med LED och KNX samt laddstolpar för elbilar, liksom all kanalisation och kabeldragning för el, data, belysning, tele och brandlarm.

Skräddarsydd lösning

Då den ursprungliga elprojekteringen hade hunnit bli inaktuell, eftersom projektet kom att dra ut på tiden, fick Assemblin i uppdrag att även göra en ny projektering för elkraften och skapa en skräddarsydd lösning.

– Assemblin har gjort sig förtjänt av en guldstjärna för det sätt de tagit han om de tillkommande åtgärderna med en ny projektering av högspänningsdelen, säger Annette Stridh, projektledare hos fastighetsägaren och byggherren Higab. 

Annette Stridh poängterar vikten av att alla inblandade verkligen levererar i ett projekt med den här omfattningen. Hon menar att Assemblin har löst problem som uppstått under resans gång på ett förtjänstfullt sätt.

Arbetsglädje, kreativitet och Miljöbyggnad Guld

Med den nya anläggningen kan man erbjuda en modern arbetsmiljö och det nya kontoret med olika arbetszoner för olika uppgifter gör det möjligt att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

– Med all personal på ett och samma ställe minskar också behovet av resor men ökar möjligheten till naturliga möten i vardagen, säger Karolina Odenmark.

Det räknar man med ska bidra till samhörighet, arbetsglädje och kreativitet. Sammantaget är förhoppningen att bli än mer attraktiv som arbetsgivare.

Genom hela projektet har hållbarhetsambitionen varit hög. Genomgående har material godkända av Sunda Hus Miljödata använts och kontorsbyggnaden är byggd enligt Miljöbyggnad Guld.