Assemblin installerar i högteknologisk anläggning för resursutvinning

Stora miljövinster väntas när den nya högteknologiska sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm tas i bruk under 2024. Assemblin utför installationer inom ett flertal discipliner vid anläggningen i Högdalen till ett sammanlagt ordervärde om cirka 33 MSEK, vilket kommer att bidra till minskat klimatavtryck för stockholmarna.

Med hjälp av modern teknik kommer anläggningen kunna separera matavfallspåsar, plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet. Resultatet blir en betydande miljövinst då nästan allt material kan sorteras ut och återvinnas. Assemblin har fått ett multitekniskt uppdrag vid bygget som omfattar installationer inom ventilation, värme, sanitet samt automation. Även vissa processinstallationer utförs vid anläggningen. Beställare är Stockholm Vatten och Avfall.   

- Det här projektet känns verkligen viktigt och helt rätt i tiden. Hållbarhetsfrågor står högt på Assemblins agenda och vi vill gärna vara med och bidra till ett mer hållbart Stockholm, säger Joakim Wall, regionchef Assemblin Ventilation.

Sommaren 2024 planeras anläggningen vara slutförd och den beräknas bidra till en minskning av stadens koldioxidutsläpp på cirka 32 700 ton per år.

För mer information, kontakta:

Joakim Wall, regionchef Assemblin Ventilation, +46 10 452 73 22, joakim.wall@assemblin.se

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.