Assemblin utökar installationsuppdraget i fastighetsprojektet Natrium vid Göteborgs universitet

I samband med att arbetet med partneringprojektet Natrium vid Göteborgs universitet har gått in i produktionsfasen har Assemblin kontrakterats för installation av elteknik motsvarande ett uppskattat totalt ordervärde på ca 130 MSEK. Därtill ska Assemblin även ansvara för säkerhetsinstallationer till ett värde om cirka 11 MSEK.

Startskottet har gått för uppförandet av den nya byggnad som ska samla den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, och även stärka dess koppling till medicinsk utbildning och forskning vid Sahlgrenska akademin. Utöver nybyggnationen om 32 000 kvm, fördelade på åtta våningsplan och en atriumdel, omfattar projektet även en ombyggnation av cirka 2 000 kvm av den befintliga så kallade ”Medicinarelängan”. Byggprojektet drivs som ett partneringprojekt med Skanska som beställare och Akademiska Hus som byggherre. Assemblin, som har deltagit i planerings- och designfasen, har nu blivit kontrakterade även för produktionsfasen. Projektet ska stå klart sommaren 2023.

– I detta tekniktäta projekt finns höga krav på flexibilitet, hållbarhet och en hög produktionstakt, vilket i kombination med att ytan delvis ska användas till avancerade labbmiljöer ställer särskilda krav på våra installationslösningar. Det är en stimulerande utmaning som vi ser fram mot att lösa tillsammans med Skanska i ett team med hög kompetens i nära samverkan med vår uppdragsgivare, säger Filip Eriksson, regionchef i Assemblin El.

– I detta projekt ställs höga krav både på byggnaden och på installationerna. Assemblin har den erfarenhet och kompetens som krävs, och vår gemensamma målsättning är nu att tillsammans leverera en bra slutprodukt av hög kvalitet, säger Andreas Rustad, projektchef på Skanska.

I Assemblins uppdrag ingår belysning, kraft, tele/data, brandlarm och solceller. Som mest kommer installationsuppdraget att sysselsätta cirka 30 elektriker från Assemblin.

– Assemblin har mycket goda erfarenheter från ett stort antal partneringprojekt de senaste åren. Genom att ta hänsyn till installations- och driftsperspektivet tidigt i processen ökar förutsättningarna för en bra och effektiv byggprocess samtidigt som möjligheterna att skapa energieffektiva, smarta och långsiktigt hållbara installationslösningar anpassade till användarnas behov ökar, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef Assemblin El.

Utöver detta har Assemblin även erhållit uppdraget att utföra säkerhetsinstallationer i Natrium med Göteborgs universitet som beställare. Uppdraget innefattar slutprojektering, installation och driftsättning av integrerat säkerhetssystem. Uppdraget, som påbörjas hösten 2021, har ett totalt värde på cirka 11 MSEK och ska vara klart sommaren 2023.

För mer information, kontakta:

Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.