Assemblin ska utforma ventilations- och sprinklerlösningar vid ombyggnad av Ryhovs sjukhus i Jönköping

Assemblin har fått i uppdrag av NCC Building Sverige att utforma och installera ventilations- och sprinklerteknik i samband med färdigställande av Akutspåret vid Ryhovs sjukhus i Jönköping. Ordervärdet på installationsuppdraget i det första delprojektet uppskattas till cirka 30 MSEK.

Centralkomplexet på Länssjukhuset Ryhov byggdes under 1980-talet och ska nu uppgraderas för att kunna möta nya behov inom vården och i samhället. Den nuvarande akutmottagningen ska byggas om och utökas, och som en förberedelse ska nu andra avdelningar moderniseras för att frigöra ytor för kommande arbete med akutmottagningen. I detta delprojekt ska Assemblin på uppdrag av NCC ansvara för att utforma, planera och installera ventilations- och sprinklersystem. Delprojektet kommer att drivas som ett samverkansprojekt.

”Sjukvårdsbyggnader är ofta komplexa och i detta fall ställs höga krav på kvalitet och användbarhet. Assemblin har lång erfarenhet av den här typen av uppdrag, och är mycket glada över att få delta i detta spännande projekt. Vi ser fram mot att i nära samverkan med övriga parter kunna bidra med att utforma smarta och hållbara ventilations- och sprinklerlösningar till nytta för upptagningsområdets invånare”, säger Håkan Ekvall, affärsområdeschef och vd för Assemblin Ventilation.

Projektet innefattar tre delprojekt med slutmål att en ny akutmottagning ska stå klar i slutet av 2028. Delprojekt 1 går nu in i detaljprojektering och produktion, och beräknas vara färdigt Q1 2026.

För mer information, kontakta:
Otto Stark, filialchef på Assemblin Ventilation, otto.stark@assemblin.se, +46 10 202 87 74
Johan Hansen-Fure, filialchef på Assemblin VS Sprinkler, johan.hansen-fure@assemblin.se, +46 10 475 15 80
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,6 miljarder kronor och cirka 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.