Assemblin i Norge ska installera VS-teknik i Gregers kvartal i Oslo

Assemblin i Norge har signerat kontrakt med AF-gruppen om VS-installationer i bostadsprojektet Gregers kvartal på Løren i Oslo. Kontraktet har ett värde på 66 MNOK.

Gregers kvartal består av 258 lägenheter fördelade på sex byggnader om sex till åtta våningar. I tillägg till bostadslägenheter ska kvarteret innehålla förskola, kommersiella lokaler, parkeringsgarage och tekniska byggnader, på en yta om totalt 33 000 kvm. Assemblin står själv för projektering av projektet.

Gregers kvartal ägs av Eiendomsplan och USBL. Projektet genomförs i tre byggetapper, med uppstart för Assemblin i maj 2022. Projektet ska enligt plan överlämnas i september 2024.

– På den norska marknaden upplever vi generellt sett en fortsatt hög efterfrågan. I årets sista kvartal har vi fyllt på orderboken rejält, vilket vi är mycket glada för. De nya uppdragen passar väldigt bra in i vår projektportfölj, och vi ser nu fram mot att i nära samarbete med våra uppdragsgivare bidra till att skapa smarta och hållbara fastigheter anpassade till beställarnas önskemål, säger Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdeschef på Assemblin i Norge.

För mer information, kontakta:

Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdschef Assemblin Norge, torkil.hansen@assemblin.no, +47 97 57 75 54

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.