Assemblin installerar i hållbart bostadsprojekt i Umeå

Assemblin har fått uppdraget att utföra multidisciplinära installationer inom el, VS och ventilation i 144 nya hyreslägenheter i centrala Umeå.

Platsen är det tidigare regementsområdet Östra Dragonfältet där Nåiden Bygg uppför de nya husen på uppdrag av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Bostaden. Ordervärdet för Assemblin uppgår till cirka 36 MSEK.

De nya byggnaderna är ritade av White arkitekter och ska hålla hög energiklass, utrustas med solceller och teknik för avloppsåtervinning. Här ska de boende enkelt kunna välja en hållbar livsstil med cykelparkering i garage, laddplatser för elbilar och balkonger med plats för odling.

Formgivningen av de nya husen knyts samman med de ursprungliga byggnadernas karaktär för att bilda en harmonisk miljö. Fasaderna utgörs av natursten, tegel och puts i ljusa, varma färger. Husen får även takkupor och franska balkonger med räcken och staket i smide. 

– Detta är ett väldigt intressant uppdrag som vi är glada att få förtroendet att utföra. Genom projektet bevaras en del av Umeås historia som regementsstad, samtidigt som nutidens krav på hållbara bostäder tillgodoses, säger Robert Nilsson, filialchef vid Assemblin Ventilation i Umeå.  

För mer information, kontakta:

Patrik Lundström, filialchef Assemblin El, patrik.lundstrom@assemblin.se, +46 10 200 81 19

Jonas Hasti, filialchef Assemblin VS, jonas.hasti@assemblin.se, +46 10 475 33 51

Robert Nilsson, filialchef Assemblin Ventilation, r.nilsson@assemblin.se, +46 10 202 84 23

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10,7 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.