Klimatsmart och lönsamt energieffektivitetsprojekt i Musikhuset

Tom Allen Senera, en del av Assemblinkoncernen, har skapat ett energiåtervinningssystem i Musikhuset i Helsingfors, vilket avsevärt förbättrar husets energieffektivitet. Systemet genererar uppskattningsvis en energibesparing på 30%.

I Musikhuset behövs både uppvärmning och kylning samtidigt under alla årstider. Kylning behövs exempelvis i lokaler med mycket värmeproducerande informations- och presentationsteknik. Även konsertsalen måste kylas ned eftersom publiken och belysningen i salen producerar värme under evenemangen.

Spillvärmen återanvänds

Energiåtervinningssystemet tillvaratar spillvärmen som genereras av kylprocesserna. Spillvärmen används nu för att värma upp lokaler, tilluften och bruksvattnet. Tidigare leddes den till fjärrkylningsnätet.

Ett värmepumpsystem installerades i Musikhuset och med hjälp av den höjs den ackumulerade värmen till en tillräckligt hög temperatur. Värmepumpsystemet har tre 84 kW:s värmepumpar samt varmvattenberedare.

Det krävdes noggrann planering för att enheterna skulle få plats i samma utrymme, och Tom Allen Senera använde sig då av den senaste 3D-modelleringstekniken. Systemet är anslutet till fastighetsautomationen som styr uppvärmningen och nedkylningen av hela Musikhuset.

Snabb återbetalning

Enligt Marko Oittinen, fastighetschef på Musikhuset, är energiåtervinningssystemet ett viktigt energiprojekt för Musikhuset. Byggnaden är bland de första i Finland som har beviljats den krävande RTS-miljöklassificeringen för användningsskedet. Enligt Oittinen stödjer det nya systemet Musikhusets miljömedvetna verksamhet väl. Projektet är också ekonomiskt lönsamt eftersom återbetalningstiden endast är tre till fyra år.