Fidelix automatiserar i ett av Finlands största byggprojekt

Tripla i Helsingfors är ett av de största byggprojekten som någonsin genomförts i Finland. Automationsföretaget Fidelix, en del av Assemblinkoncernen, var involverade i alla områden i samband med byggnationen: köpcentret Mall of Tripla, parkeringen och den nya järnvägsstationen, liksom kontorsbyggnaderna, bostadsbyggnaderna och hotellet.

Fidelix automationssystem är decentraliserat och modulärt uppbyggt. Decentralisering betyder mindre block som är lättare att driftsätta. I framtiden kommer underhåll och möjliga modifieringar vara lättare att genomföra.

– Vi blev engagerade i projektet på ett mycket tidigt stadium och kunde därför påverka innehållet i byggnadsautomationsleveransen på bästa tänkbara sätt. Designen har gjorts på våra olika kontor. Som mest har vi haft 40 personer involverade i projektet. Vi har en egen arbetsstation på Triplas byggplats där vi kan ge information i realtid till kunden om projektets framsteg, säger Ilkka Vähämöttönen, affärsområdeschef på Fidelix Oy.

Datainsamling och analysverktyg är en viktig del inom modern fastighetsautomation. Fidelix automationssystem utnyttjar all insamlat data för en kostnadseffektiv och miljövänlig fastighetsdrift utan att pruta på komfort och god inomhusmiljö. Fidelix ”Flow-how” molntjänst ser till att driften optimeras årets alla dagar.