ESS

ESS i Lund är en av världens mest avancerade forskningsanläggningar, unik i sitt slag. Här har Assemblin bland annat utformat och installerat kraftsystem, elsystem (också i den 537 meter långa acceleratortunneln), ventilation, brandlarm, kommunikationssystem samt dragit högspänningskablar.

Plats
Uppdragsgivare
  • SEC Skanska ESS Construction

I detta projekt har Assemblins höga tekniska kompetens i kombination med en storskalig användning av digitala verktyg och automationslösningar bidragit till en effektiv process samt hållbara och smarta lösningar i en känslig och avancerad industriell miljö.

Assemblins grunduppdrag tillsammans med SEC Skanska ESS Construction inleddes 2015, och utökades genom ett direktavtal med ESS avseende acceleratortunneln 2020. Båda uppdragen avslutas under 2022.

Fakta om grunduppdraget:

708 600 m kabel
22 500 m kabelstege
5 300 armaturer
Potentialutjämning 79 400 m kabel
50 personer
Kontraktsvärde ca 370 MSEK

Fakta om tilläggsuppdraget

810 000 m kabel
14 700 kablar
29 100 kontakter
Kontraktsvärde ca 200 MSEK