Kvalificerade OVK-besiktningar

Obligatoriska ventilationskontroller (OVK) ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Anlita en kvalificerad OVK-kontrollant

En bra ventilation är grundläggande om man ska ha ett hälsosamt och trivsamt inomhusklimat. Sedan 1991 ska en obligatorisk ventilationskontroll göras innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk (första besiktning), och därefter regelbundet var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Våra certifierade och rutinerade OVK-kontrollanter hjälper dig med dessa obligatoriska kontroller.

Vid varje besiktning skrivs ett intyg och ett protokoll, där vi bland annat redovisar eventuella fel och brister. Om det skulle visa sig att det finns några brister som måste åtgärdas har vi även kapacitet att hantera det. Efter vår kontroll ger vi också förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen - utan att din inomhusmiljö försämras. Vill du ha hjälp med myndighetskontakter kan vi också ombesörja det.

Vad kontrolleras i en OVK?

Vid en återkommande besiktning kontrolleras bland annat följande:

  • att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Dessutom undersöks vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Kontakta oss redan idag!

Assemblin Ventilation är Sveriges ledande ventilationsbolag med verksamhet på många orter i Sverige, och på varje ort finns OVK-kompetens. 

Kontakta våra experter