Fyrtorn ger signaler om grönare framtid

NKT:s fabrik i Karlskrona är en av världens största anläggningar för produktion av sjökabel. Fabriken som drivs med 100 % grön el har utökat sin produktion bland annat genom ett nytt torn, NKT Lighthouse, som med sina 150 meter ovan mark är Sveriges tredje högsta. Assemblin har under en period om cirka två år utfört ett multitekniskt uppdrag vid anläggningen.

BILD: NKT

Projektet består förutom det nya tornet av flera kringbyggnader som bland annat ställverk och fundament till en kvävgastank. Assemblins uppdrag har omfattat projektering och installationsarbeten inom el, tele, data och säkerhet, värme och sanitet, automation, ventilation och kyla. Sprinkler har installerats i den del av tornet som ligger ovan mark och i en sidoentreprenad har även fjärrvärme och fjärrkyla installerats i anläggningen. Kring årsskiftet 2022/2023 beräknas uppdraget vara slutfört.

- Det är ett mycket komplext projekt som har utmanat vår organisation, men vi har visat vår styrka och alla har arbetat lösningsorienterat och ställt upp på ett föredömligt sätt. Vi har haft ett väldigt bra arbetsklimat både internt inom Assemblin och med vår beställare, berättar Tommy Ljungkrantz, produktionschef för VS-delen i projektet.

För att uppnå EU:s klimatmål för koldioxid krävs stora investeringar i den europeiska infrastrukturen som överför och distribuerar förnybar energi från exempelvis havsbaserad vindkraft. Detta ökar efterfrågan på kraftkabelsystem för högspänning som förbinder länder och transporterar grön el.