Assemblin i nytt vårdprojekt – moderniserar Sollentuna sjukhus

Assemblin bidrar med omfattande installationsarbeten inom ventilation, värme och sanitet när Sollentuna sjukhus rustas upp.

Stockholms län växer i stadig takt och de äldre blir allt fler. Det ställer stora krav på vården. Med storsatsningen Framtidsplanen byggs nu hälso- och sjukvården ut i Stockholms län. En av strategierna är att utveckla vården vid sidan av de stora akutsjukhusen. Här ingår upprustningen av Sollentuna sjukhus som en viktig del i landstingets plan.

Byggherre är Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum. Huvudentreprenör är Peab som valt Assemblin för installation av ventilations-, värme- och sanitetslösningar. Det rör sig om en utförandeentreprenad där ventilation, värme och sanitet köpts på ett gemensamt avtal. Ordervärdet är cirka 90 miljoner kronor.

Ventilationslösning i guldklass

Ventilationslösningen omfattar 21 aggregat från 0,5 upp till 5 kubikmeter. Utöver den nio våningar höga huvudbyggnaden består sjukhuset av flera låga hus.

– Vart och ett av husen tilldelas ett eget ventilationsaggregat. På samma sätt förses sjukhusets operationssalar och magnetröntgen med egna aggregat, säger Joakim Wall, regionchef Stockholm på Assemblin Ventilation.

För de stora ventilationsaggregaten har ett nytt våningsplan högst upp i högbyggnaden byggts. Systemet kommer att få stor kapacitet för redundans. På ett sjukhus krävs att ventilationen fungerar fullt ut, även vid ett stillestånd på grund av till exempel service.

– Ventilationen är av den kalibern att den lever upp till Miljöbyggnadskraven för guld, men projektet i sin helhet siktar på silver, säger Joakim Wall.

Omfattande leverans inom värme och sanitet

Assemblin VS:s leverans omfattar färskvatten, avlopp, dagvatten, värme, kyla samt en komplett medicinsk gasanläggning för syrgas och andningsluft.

– För vår del är utmaningarna i projektet framför allt av logistisk art med VS-arbeten överallt i huset under hösten 2017 och vintern 2018. Bland annat med tunga arbeten som undercentraler och rörschakt, säger Per Nordén, filialchef Stockholm Hus på Assemblin VS.

Under perioden har Assemblin VS också ovanligt många installatörer på plats samtidigt, ett trettiotal, för att under våren 2018 trappa ner antalet.

Stark leverantör med rätt erfarenhet

Arbetet har inletts med att det gamla sjukhusets högbyggnad och flera låghus revs stomrena. De befintliga "rena" huskropparna, liksom projektets relativt långa startsträcka, har gjort det möjligt att göra vissa förberedande anpassningar för att underlätta installationerna, bland annat håltagningar.

Stommen är trång och det är mycket som ska in i den. En fördel med en befintlig byggnad är dock möjligheten att kunna arbeta på flera ytor samtidigt, utan att installatörer och hantverkare går i vägen för varandra. Vinsten är ett högre tempo och ett snabbare utförande.

– Det här är en stor entreprenad. Därför var en av de viktigaste parametrarna att leverantören har ordentligt med resurser och Assemblin är starka, konstaterar Robert Aspén, inköpsansvarig på Peab.

– Positivt med Assemblin är att de även har vana vid sjukhusprojekt, liksom att många hos oss har goda erfarenheter av dem från tidigare uppdrag.

Sollentuna sjukhus öppnar igen våren 2019 med omkring 230 vårdplatser för geriatrik och annan specialiserad somatisk vård.

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 8 miljarder kronor och med närmare 6 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du veta mer? Läs mer på assemblin.com