Energieffektivisering förlänger livscykeln och minskar klimatpåverkan

Med hjälp av Assemblins breda portfölj av tjänster inom energieffektivisering kan ni driftoptimera era fastigheter, maximera potentialen för energibesparing, förlänga fastighetens livslängd och minimera dess klimatpåverkan i drift. Det innebär lägre energi- och driftkostnader, sund inomhusmiljö, och mindre klimatpåverkande utsläpp.

Ta ett beslut som är smart för såväl klimatet som plånboken. Genom att genomföra energieffektiviserande åtgärder på er fastighet kan ni minska de löpande kostnaderna. Samtidigt kan ni modernisera anläggningen och underlätta fjärrhantering. Med rätt åtgärder håller dessutom fastigheten längre.

Assemblin är en ledande nordisk aktör inom installation och service av alla typer av tekniska lösningar i fastigheter. Vi har lång erfarenhet av energioptimering och livscykeltjänster i olika fastigheter och anläggningar och vi finns i hela landet.

Energieffektivisering lönar sig

Våra tjänster inom energieffektivisering hjälper er att ligga ett steg före de ökande energikostnaderna. I vårt kyliga nordiska klimat används nästan 85% av energin i byggnader för uppvärmning av luft och vatten. Därför spelar värmelösningar och energiförlustreglering en stor roll. Utan åtgärder finns en stor risk för betydande merkostnader med tiden. Samtidigt ökar värdet på er fastighet och lönsamheten i ert företag.

Därför är det smart att lägga till energidimensionen när det är dags för renovering. Åtgärder inom energiområdet kan till exempel vara installation av ett modernt  solcellssystem, installation av bergvärme, återvinning av värme och kyla, förbättrad värmeisolering i samband med renovering av fasad eller tak, optimering av belysning, uppgradering av automationslösningen eller byte till mer energieffektiva fönster.

Också i det befintliga fastighetsbeståndet finns många åtgärder att göra. I Assemblin finns spetskompetens inom injustering av värme, kyla och tappvattensystem genom vårt dotterbolag NGL Energientreprenad (NGLEE). 

Smart fjärrstyrning och automatisering

Kombinera ert energieffekteringsprojekt med smart fjärrstyrning för att få full effekt av er investering. Vi hjälper er med en fastighetsautomationslösning som övervakar er fastighet och samlar in data om inomhusklimat och energiförbrukning, bland annat. Denna data kan användas för att upptäcka avvikelser och föreslå underhållsåtgärder. På så sätt kan ni känna er trygga med att fastigheten fortsätter att vara energieffektiv över tid.

Mer om fastighetsautomation

Fördelar med energioptimering

  • Minskade drift- och energikostnader
  • Ökat fastighetsvärde
  • Förlängd livscykel
  • Förbättrad och moderniserad inomhuskomfort
  • Minskad klimatpåverkan
  • Bidrar till ert hållbarhetsarbete

Smidiga och skräddarsydda projekt

I samband med ett projekt tar vi alltid hänsyn till fastighetens speciella förhållanden. Vi tar reda på vilka tekniska åtgärder som gör störst skillnad för just er fastighet och föreslår de mest kostnadseffektiva sätten att genomföra dessa.

Projektet är skräddarsytt för just er fastighet eller anläggning och vi tar ansvar från start till mål, och efterföljande underhåll. Självklart kan vi även ta oss an mindre delprojekt.

Ni bestämmer själva hur mycket ni vill vara involverade i planeringen av projektets innehåll och genomförande. Eftersom verksamheten i en fastighet ofta pågår även under projektets gång, är vi noga med att agera på ett sätt som inte stör.