Långsiktigt värdeskapande

Assemblin vill vara Nordens bästa installationsbolag – idag och i framtiden. Utgångspunkten är att vi ska ta ansvar och skapa värden för våra nyckelintressenter (kunder, medarbetare, ägare) men också för samhället i stort.

Denna målsättning har vi omsatt i fyra värdeskapande ambitioner:

  • Bäst för kunderna – vi ska vara kundernas förstahandsval av installationspartner.
  • Bäst för medarbetarna – vi ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.
  • Bäst för investerarna – vi ska leverera en stabil och lönsam tillväxt med kontrollerad risk.
  • Bäst för samhället – vi ska bedriva en hållbar verksamhet med minimal negativ påverkan på miljö och samhälle.

Se vår värdeskapandemodell