Långsiktigt värdeskapande

Assemblin vill vara Nordens bästa installationsbolag. Utgångspunkten är att vi ska vara ansvarsfulla och värdeskapande i förhållande till alla våra viktigaste intressenter, men också i förhållande till samhället i stort.

De övergripande ambitionerna är att:

  • leverera en stabil och lönsam tillväxt med kontrollerad risk
  • vara kundernas förstahandsalternativ vid val av installationsbolag
  • uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen
  • bedriva en hållbar verksamhet med minimal negativ påverkan på miljö och samhälle

Se vår värdeskapandemodell