Skånes Universitetssjukhus

Skånes Universitetssjukhus (SUS) fick i november 2012 en ny strålbehandlingsklinik på 10 700 kvm. Assemblin i Lund fick uppdraget av NCC och Regionservice inom Region Skåne att utföra samtliga installationer avseende vatten, värme, sanitet och andra media.

Plats
Uppdragsgivare
  • Regionservice Region Skåne/NCC

Den nya strålbehandlingskliniken är mycket installationstät och höga krav ställdes på anpassning till verksamhetens skiftande funktioner. Byggnaden är på totalt fem våningar inklusive källarplanet som bland annat rymmer sex strålbehandlingsrum som har en och en halv meter tjocka betongväggar. Den nya kliniken innebar att Lundregionen fick en fördubblad behandlingskapacitet inom cancervården.