Falu Lasarett

Utbyggnaden av Falu Lasarett gav en helt ny kvinno- och kirurgklinik och även vid akutmottagningen skedde en om- och utbyggnad.

Assemblin har levererat medicinska gaser, värme och kyla. Hela projektet omfattade cirka 29 000 kvadratmeter. Ett 20-tal medarbetare har varit engagerade i projektet där kraven är högt ställda såväl tekniskt som kvalitetsmässigt. Detta projekt befäster ytterligare Assemblins marknadsposition som ledande installationsföretag vid större sjukhusprojekt.