Brinkåsens Psykiatriavdelning

Säkerhetssystemet för Brinkåsens Rättspsykiatri består dels av system för fastighetens säkerhet och dels av system för den rättspsykiatriska verksamheten.

Plats
Uppdragsgivare
  • Brinkåsen Rättspsykiatri

Assemblin har konstruerat och projekterat ett integrerat säkerhetskoncept som innehåller brand- och inbrottslarm, CCTV, passagesystem, porttelefoni och bärbart överfallslarm. I säkerhetslösningen har vi uteslutande valt så kallade ”öppna” system.

Kunden har genom att välja öppna system, integrerade med ett överordnat systemet, fått en plattform varifrån alla undersystemen lätt kan administreras. För de cirka 200 vårdare som ska arbeta i lokalerna blir bevakning och hantering snabb, överskådlig och lättarbetad.

Assemblin har installerat, driftsatt, dokumenterat och utbildat vårdarna i säkerhetslösningen. Assemblin har som anläggarfirma utfärdat anläggarintyg för brandlarm, inbrottslarm och passersystem.