Angereds Närsjukhus

Assemblin utförde el- och säkerhetsinstallationer i Angereds Närsjukhus i Göteborg - landets första nybyggda närsjukhus. Fastigheten på 18 000 kvadratmeter inrymmer förutom specialistmottagningar och operationsfaciliteter även en vårdcentral.

Plats
Uppdragsgivare
  • Västfastigheter/NCC

Assemblins uppdrag omfattade alla elinstallationer, brandlarm, inbrottslarm och passerkontroll.

− Den största utmaningen för oss låg i storleken och den totala omfattningen på alla installationer, berättar Assemblin Els vd Fredrik Allthin. Logistik och samordning var viktigt.

Projektet genomfördes i partnering tillsammans med NCC, som fått i uppdrag att bygga det nya närsjukhuset. Syftet med närsjukhuset  var att göra specialistsjukvården mer tillgänglig för invånarna i nordöstra Göteborg.